fyrfle, teksty z września 2011 roku

5 tekstów z września 2011 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Fyrfl Diabli

Przeg­niłe po­wiet­rze zim­ne deszcze
Przed połud­niem opa­dająca gęsta mgła
Rodzą we mnie sym­pa­tie dla Diabła

Mam sym­pa­tie dla Diabła
Bo gdy Bóg pop­ro­si mnie
Na sa­lony wie­czne­go szczęścia
To On wsta­wi się za mną
I pop­ro­si dla mnie o [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 28 września 2011, 13:19

Fyrfl Diamentowyj

Człowiek usiadł na ka­mien­nym murku
Za­myślo­ny i smutny
Pająk z dużym krzyżem na tułowiu
Zro­bił ku niemu śmier­cionośną pajęczyną
Kil­ka drob­nych kroczków i rzekł

Two­je ser­ce to diament
Może urodzić myśl-diament
Uczyń tę myśl diamentową
I po­wiedz to słowo diament

Ono [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 22 września 2011, 14:07

Fyrfl gwiażdzisty

Te je­sien­ne deszcze
Są też ożywcze
A i zmy­wają z nas
To co szare
Poświatę wewnętrzne­go og­nia uwidaczniając
Prze­miną przecie
I wte­dy na bal­kon wyjdż
I w niebo
Mi­lionem gwiazd za­pisa­nych spójrz
I czy­taj je
Ro­niąc łez kilkanaście
Nie wstydż się ich
One gwiazdami [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 9 września 2011, 13:28

Fyrfl in vitro

Plas­try na tytoń
Plas­try na ciąże
Plas­try z morfiną
Za nie długo będą plastry
Na dwadzieścia lat
Zgod­ne­go pożycia w związku
Wyob­raż so­bie dir Flo
Ksiądz miast obrączek
Po­daje Wam plastry
A tam wszystko
Ka­tolic­ki uniwersytet
Pięcioro zdro­wych dzieci
Ka­tolic­ka Spółdzielnia
Mieszkaniowa
I do­mek z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 8 września 2011, 11:23

Fyrfl mara

Miałem siewod­nia sen
Oto anioł zszedł był z niebios
Ku mnie i rzekł
Dob­ra księga mówi
Nikt nie wie dokąd pędzi króliczek
Króliczek nie jest pewny
Że za każdym razem
Gdy po­jawi się lis
Schro­ni się w cieniu żubra
Zaw­sze jest [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 września 2011, 13:59
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film