fyrfle

2756 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

mikroopowiadanie sto pięćdzziesiąte drugie

Daw­no daw­no te­mu, w ka­tolic­kim państwie, w którym jed­ni bis­ku­pi ko­dowa­li, a in­ni jeszcze wdo­wy i dziewi­ce kon­sekro­wali, pan sierżant z żoną sierżan­tową szedł przez wieś, żeby na bois­ku piłkar­skim zjeść śliwki [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • wczoraj, 19:02

mikroopowiadanie sto pięćdziesiąte pierwsze

Jak ma­ma um­rze, to ja umrę z nią. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • wczoraj, 18:54

16.08.2018r.

Sier­pień, to czas, gdy w og­rodzie,czy też na północ­nym bal­ko­nie, tym bez­pośred­nio wi­tającym się z og­romnym krze­wem ka­liny, nie da się zjeść obiadu lub wy­pić ka­wy bez upor­czy­wego i łako­mego to­warzys­twa os, [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 07:33

Próbując nie gardzić

Piszesz mi, że Polacy
Dzielą się na tych mądrzejszych,
Którzy chcą ślubów tęczowych
Udziela­nych przez księży
I godzą się z wersją,
Że wol­ność mieli pra­wo rozkraść.

I piszesz jeszcze do mnie,
Są jeszcze Ci Polacy
Mniej mądrzy,
Gorzej na pew­no wykształceni,
Co to chcą by mar­ka Żywiec
Była tyl­ko w pol­skich dłoniach,
I co to chcą, żeby Pol­ska Krzyżem stała,
A w każdą nie­dzielę idą
Do Ka­tolic­kiego Kościoła.

Pod­su­mowu­jesz, że two­ja nienawiści
Jest ważniej­szą, słuszniejszą,
Bo ma po­par­cie fakultetów
Nadzwyczaj­nych lep­szych kast. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 sierpnia 2018, 20:13

Lo­gicznym jest, że pra­cuje­my dla swo­jego dob­ra, a nie dla dob­ra pracodawcy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 sierpnia 2018, 21:20

Ro­bota w mieście jest ja­ka jest, ale ludzie są wy­mie­szsa­ni ze wszys­tkich wsi i nie ma szans żeby wszys­cy się sku­mali i w su­mie ro­bota idzie naprzód. 

myśl • 3 sierpnia 2018, 21:15

Lo­gicznym jest, że zwal­niając się z pra­cy kieru­jemy swoim interesem. 

myśl • 3 sierpnia 2018, 21:09

W naszej sze­rokości geog­ra­ficznej córki wycho­wywa­ne są tak, że muszą so­bie po­radzić, a sy­nowie, że ich żony radzą so­bie ze wszys­tkim . 

myśl • 3 sierpnia 2018, 20:16

mikroopowiadanie sto pięćdziesiąte

Da­my nie sikają. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 3 sierpnia 2018, 19:30

Owoc owocu

Jedzo­ne były śliw­ki
Pi­ta była ka­wa
Nie pot­rza już oliw­ki
By śliską była sprawa 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 2 sierpnia 2018, 14:43
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 10:40zofija sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto pięćdziesiąte pier­wsze

wczoraj, 21:19yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto pięćdzziesiąte dru­gie

wczoraj, 19:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Obietnica, też może być [...]

wczoraj, 19:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Datownik

wczoraj, 19:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie jes­tem zmęczo­ny życiem, [...]

wczoraj, 19:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Dzień myśli

wczoraj, 19:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st 8.08

wczoraj, 19:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st nie py­taj dlacze­go ta­kie [...]

wczoraj, 19:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zdarzyło się

wczoraj, 19:36fyrfle sko­men­to­wał tek­st Najpiękniejsze kwiaty to te, [...]