fyrfle

1763 teksty – auto­rem jest fyr­fle.

Maj

Wędru­jemy fa­lującym kra­job­ra­zem
Skóra zmienia ko­lor na brązo­wy
Lecące sta­da gęsi zastępują łabędzie
Jed­na fa­la kończy się pienistą grzywny
A za nią na­pierają ko­lej­ne z glo­nami
Lub tyl­ko z ka­wałkiem spa­lonej szcza­py
Skuter [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 17:39

* * *

Lu­bię na ciebie patrzeć
Kiedy tak ra­dośnie idziesz
Po ko­bier­cu z zielo­nych traw
I żółtych kwiatów mniszków
Z głową ukoronowaną
Śpiewem kosów i słowików
Wkraczasz w cień świerka
Rozświet­lając go 
Lu­bię tak patrzeć

Jak idziesz
I codzien­nie przychodzisz do mnie
Ma­jową wiosną 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 maja 2017, 12:18

Pew­na pra­coho­liczka z Chłopów
Już cza­su nie miała dać chłopu
Ten wnet się zreflektował
I zawyrokował
Już w in­nej kro­ku od świ­tu i po zmroku 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 16 maja 2017, 14:33

16.05.2017r.

Przez pier­wsze piętnaście dni ma­ja dwa­naście było deszczo­wych, a trzy słoneczne. Dob­rze, że te os­tatnie dni cho­ciaż są ciepłe. Dzi­siaj jest prze­mien­nie, raz biorą górę chmu­ry, a raz słońce pięknie świeci, ale [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 16 maja 2017, 12:24

14.05.2017r.

O trzy­nas­tej obo­je stwier­dza­my, że chmu­ry, które to­warzyszyły nam w po­ran­nym spa­cerze i po­tem jeszcze pa­noszyły się przed połud­niem, ro­zeszły się i nasz plan wejścia na Gro­jec w słońcu i ciep­le, powinien [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 15 maja 2017, 13:10

W Bel­gii (dziel­ni­ca Fran­cji ) przyz­na­no oby­watel­stwo robotowi. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 maja 2017, 13:38

Pierwszym by ostatnimi

Każą sta­wiać życiu kropkę w pół zdania
Stąd przez nich szczęśli­wych tyl­ko margines
Mówią życiem służ pieniądzowi
Za­miast mówić życiu za każdy dzień
Odpłacaj szczęściem
Mówią on powiedział
A po­win­ni mówić pomyśl
Bełkocą uchodźcy obowiązkiem
Braćmi emig­ranci rozkazują
Wan­da­lem og­rzmią ok­rzyczą zbójem
Który prawdę sprajem
Na murze o nich jak Bas­quiat odmaluje
Pisząc czer­wo­nością krwistą

ejucH*

Bes­kid Żywiec­ki 12.05.2017r.
*czy­taj od tyłu 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 maja 2017, 13:09

Pe­wien ra­bin w czes­kim Mis­tku - Frydku,
Żeby książe pan nań nie mówił - Żydku.
Wy­myślił coś co go rozsławia,
Fi­lozofów wieki zastanawia.
Spy­tał - czyż ru­ra, to nie ko­bieta wielok­rotne­go użytku!? 

limeryk
zebrał 3 fiszki • 14 maja 2017, 13:05

Rozśpiewa­ny kos
W roz­kwi­tającym bzie
Ma­jowa burza 

haiku
zebrał 5 fiszek • 12 maja 2017, 17:13

Błyszczą i grzmocą
Gi­gan­to­mania ulew
Burz znad Skrzycznego 

haiku
zebrał 2 fiszki • 12 maja 2017, 17:10
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

przedwczoraj, 17:12fyrfle sko­men­to­wał tek­st Stawiam gra­nice, dla­tego jes­tem [...]

17 maja 2017, 20:36Cris sko­men­to­wał tek­st Lubię na ciebie pat­rzeć Kiedy [...]

16 maja 2017, 14:48nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Pewna pra­coho­liczka z Chłopów Już [...]

14 maja 2017, 22:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st Religia to zbiór teorii, [...]

14 maja 2017, 16:35Adnachiel sko­men­to­wał tek­st W Bel­gii(dziel­ni­ca Fran­cji ) [...]

14 maja 2017, 14:01yestem sko­men­to­wał tek­st W Bel­gii(dziel­ni­ca Fran­cji ) [...]

14 maja 2017, 13:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie dziękuj

14 maja 2017, 12:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jedynie próżnia stwarza ideal­ne [...]