fyrfle

1839 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

* * *

Pachnie cud­nie maciejka
A ja so­bie piję wodę
Z ogórków ideal­nie małosolnych
Wcześniej piłem Żywca
Do za­pachu smagliczki
Pat­rzę so­bie leniwie
W bar­dzo chu­dy księżyc
A pe­lar­go­nie o zmierzchu
Mają barwę krwi
Mi­ja ko­lej­ny dzień lata
To nie były dzisiaj
Je­dyne sma­ki zapachy
I na pew­no jeszcze będzie ich mnóstwo
Nim zasnę jutro
I jeszcze sza­leństwa jaskółek
Życie w ra­ju jest...po­doba mi się
I przy­wykłem do wiecznej
Uczty jak za sta­rego dob­re­go Dionizosa
Lub cho­ciaż Gierka 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 23:04

Zak­witła mi pier­wsza li­lia w tym ro­ku w ko­lorze łoso­siowym i pier­wszy na­gietek w ko­lorze po­marańczo­wym, wie­czo­rem zawtórują im kwiaty ma­ciej­ki za­pachem więcej niż marcepanowym. 

myśl • wczoraj, 19:21

* * *

Leżę
Na­de mną niebo błękitne
W trochę chmur prących na wschód
Chmu­ry nie są burzowymi
A na­wet deszczo­we nie są
Leżę
Ap­li­kuję so­bie do we mnie
Napój
Złocis­tość ar­cyksiążęca sprawia
Że jes­tem ta­kiej jas­ności pełen
Po­woli krys­ta­liczną czys­tością się staje
Leżę więc
Po­nie­działek ot ta­ki zwykły
Jak to w Beskidach
Dziś nig­dzie nie idę
Leżę
O góra idzie do mnie
No dobra
Wstanę po dru­gi kufel 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 19:12

* * *

Pat­rzę jak po­woli spa­dają na ziemię
Białe płat­ki jaśminu
W ilu­minac­jach ze świateł ro­baczków świętojańskich
Jest tak spokojnie
Jest tak cicho
A to jeszcze nie sen
Choć już na pew­no nie dzień
Wiem ze w kom­poście powoli
Zaczy­na się budzić jeż
I nim przyj­dzie burza w og­rodzie gdzieś
Spot­ka­my się
Ja mu po­wiem że "bab­cia śpi na pieniądzach"
On mi że nocą wi­dać więcej 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 czerwca 2017, 21:15

Ale mnie wk ur wi ły ko­sy! O jak mnie wku r wił y!!! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 czerwca 2017, 11:36

Na frontach dobrej zmiany

Trwa wy­cin­ka Puszczy Białowies­kiej. Po co drze­wa jak mogą być łąki. Po co łąki? Można je za­beto­nować pla­cami do de­filad na cześć. A jak już nic nie będzie, to będzie trwo­ga, a [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 23 czerwca 2017, 09:34

Wizyta Wielkiego Białego Ojca

Piąte­go lip­ca do Pol­ski, ja­ko pier­wsze­go kra­ju w Euro­pie przy­leci Wiel­ki Biały Oj­ciec i spot­ka się z miłości­wie pa­nującym pre­zyden­tem An­drze­jem Dudą. Być może, że Bóg poz­wo­li i Wiel­ki Biały Oj­ciec Świata [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 22 czerwca 2017, 11:50

Lato

Jest środa
Dla nas najdłuższy dzień tygodnia
Trud­ny czas dziesięć godzin bez siebie
Choć po­między ran­nym a popołudniowym
Sma­kiem twoich ust
Jeszcze raz będziemy pielgrzymami
Wędrujący­mi do sanktuariów
Bes­kidzkich łąk i lasów kwietnych
Choć będę wzrusze­niem uniesieniem
Z mo­cy kwiatów lawendy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 czerwca 2017, 06:46

NIEDZIELNI WĘDROWCY cz.5

Z Ma­tys­ki schodzi­li po­woli, roz­glądając się w pra­wo i w le­wo oraz pat­rząc przed siebie. Sta­rali się wyłowić i zaaku­mulo­wać jak naj­więcej z otaczające­go ich piękna zboczy Ma­tys­ki, który­mi były roz­kwieco­ne milionami [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 21 czerwca 2017, 08:22

To co najważniejsze

Dob­rem sen­sem niewysłowionym
Li­rykiem w me­tafo­ry przedziwnym
Do­mem marzeń spełnionych
Sios­tro bra­cie mięsień nasz piwny 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 20 czerwca 2017, 23:12
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 23:53Cris sko­men­to­wał tek­st Pachnie cud­nie ma­ciej­ka A ja [...]

wczoraj, 23:07fyrfle sko­men­to­wał tek­st Leżę Nade mną niebo błękit­ne W [...]

wczoraj, 20:54marka sko­men­to­wał tek­st Leżę Nade mną niebo błękit­ne W [...]

wczoraj, 19:57Indygoo sko­men­to­wał tek­st Zakwitła mi pier­wsza li­lia [...]

przedwczoraj, 23:20fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kocie ścieżki poez­ji

przedwczoraj, 22:06fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

przedwczoraj, 22:03fyrfle wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

przedwczoraj, 22:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Patrzę jak po­woli spa­dają [...]

przedwczoraj, 21:23Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Patrzę jak po­woli spa­dają [...]

przedwczoraj, 21:20Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Leżę Nade mną niebo błękit­ne W [...]