fyrfle, teksty z lutego 2013 roku

7 tekstów z lu­tego 2013 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Fyrfl homo i hetero (partnerski)

Dob­rze, że jes­teś dziś.
Dob­rze, że jut­ro też.
Cichut­ko pop­ro­sisz mnie.
Daj siebie i mnie weź.
De­likat­nie musnę za uchem wargami.
Tak lu­bisz, wiem.
Roz­bra­jam tak Cię.
I na pięcie od­wrócisz się.
Ob­liżę twą łzę.
Z tuszem jak co dzień.
Drżę! Drżysz! [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 11 fiszek • 27 lutego 2013, 10:16

Pan Pa­likot złowił Pre­zyden­ta Kwaśniew­skiego i od ra­zu wysłał go, by ten odzys­kał dla je­go ruchu ko­biety i fe­minis­tki zrzeszo­ne w kier­delku zwa­nym Kon­gres Ko­biet Pol­skich. Po­tem po­wie­dział, że się nie będzie [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 26 lutego 2013, 17:17

Być Euro­pej­czy­kiem, Euro­pejką? Umieć język fran­cuski i umieć po francusku... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 lutego 2013, 20:30

Fyrfl kapłański

Roz­ważmy dziś w ser­cach swojech
Sak­ra­ment kapłaństwa
Być kapłanem to prieżdie wsiewo
Znaczy być słuygą
Więc sios­tro tag­da bracie
Wsłuchaj się w swoją duszę
Wsłuchaj się w swe serce
Posłuchaj swo­jego rozumu
Zro­zum swo­je namiętności
Przeszu­kaj najciemniejsze
Za­kamar­ki swoich pragnień
Od­szu­kaj swo­je dwuznaczności
Wypuść [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 lutego 2013, 12:49

Być Po­lakiem i nie znać języ­ka ro­syj­skiego? To wstyd! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 lutego 2013, 17:16

Fyrfl milionów

Niepos­kro­miona chemia
Ot fi­nał do­ciekań naukowych
Od lu­du naz­wan pros­to - chcicą
Lub do­sad­niej jeszcze - ma­cicy wścik
Han­dlo­we ujęcie sta­nu to Walentynki
Z re­ligij­na i ro­man­tyczna to miłość
Mo­tyl­ki w podbrzuszu
Ale jest coś na rzeczy
Nie zap­rzeczą sceptycy
I [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 lutego 2013, 18:53

Fyrfl nie do zdezaktualizowania 2

Pew­ne­go pro­mien­ne­go dnia
Na­miętność i chuć spowodowała
Że wios­na na świat
We łzach ra­dości go przyniosła

Aniołek ku­my i świek­ry mówiły
Ach ja­ki był słod­ki rzęziły
I ja­kie błękit­ne oczka dziarmoliły
Aja­jawaj te kręco­ne blond włosy
Jak Je­zusi­cek na odpustowym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 lutego 2013, 12:29
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 11:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

wczoraj, 11:35fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.07.2018r.  

przedwczoraj, 17:33Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

przedwczoraj, 08:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st warkocz fran­cuski

przedwczoraj, 08:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.  

przedwczoraj, 08:18fyrfle do­dał no­wy tek­st 17.07.2018r.  

przedwczoraj, 06:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

przedwczoraj, 06:48fyrfle do­dał no­wy tek­st TATUŚ

16 lipca 2018, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

16 lipca 2018, 15:40Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.