fyrfle, teksty znajomych

193 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

Kto py­ta, ten się zgubi. 

aforyzm • 9 listopada 2017, 18:35

Dob­ra wo­la jest ustępstwem. 

aforyzm • 3 października 2017, 17:56

Szu­kałam, ale nie wie­działam. Zna­lazłeś mnie i uświado­miłeś, że cze­kałam na Ciebie nie wiedząc a pragnąc. 

aforyzm • 28 września 2017, 22:33

Kocha­nie jest dyskusją. 

aforyzm • 15 września 2017, 17:16

Ka­mienie uszlachet­niają, ale te w złotej oprawie. 

aforyzm • 15 sierpnia 2017, 20:10

Wyjść z twarzą znaczy ub­rać od­po­wied­nią maskę.

In­sp. MyArczi 

aforyzm • 12 sierpnia 2017, 23:37

Re­ligia łącząc z Bo­giem, uczy dzielić się z dru­gim człowiekiem.

in­sp. Maverick123 

aforyzm • 7 sierpnia 2017, 23:41

Dro­ga do ra­ju jest cza­sem piekłem. 

aforyzm • 18 lipca 2017, 22:26

Pra­ca to nie tyl­ko wy­miar ma­terial­ny, a dob­ra in­te­lek­tual­ne nie ku­puje się tyl­ko na aukcji. 

aforyzm • 18 lipca 2017, 22:10

Każdy zmęczo­ny pot­rze­buje ciepła. 

aforyzm • 15 czerwca 2017, 16:52
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu