fyrfle, teksty znajomych

210 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Każdy ma swo­jego Andrzeja. 

aforyzm • wczoraj, 13:28

Dob­ry hu­mor oz­nacza stan ciężki, ale wesoły. 

aforyzm • 9 lutego 2019, 15:15

„Przy­naj­mniej raz w życiu ko­biecie na­leży się szczęśli­we małżeństwo.”
- Ka­tarzy­na Grochola 

myśl • 15 grudnia 2018, 21:40

Ro­mans. Krótkot­rwałe użycie? 

myśl • 19 listopada 2018, 12:20

Często praw­dy w plot­ce więcej niż w prawdzie. 

aforyzm • 19 sierpnia 2018, 13:29

Mil­cze­nie wca­le nie mu­si oz­naczać świętości. 

myśl • 15 sierpnia 2018, 21:58

Pożąda­ne jest, aby da­wanie było z rozsądkiem. 

aforyzm • 12 lipca 2018, 21:06

Jes­teśmy na chwilę, więc korzystajmy. 

aforyzm • 11 lipca 2018, 13:30

Śmierć nie uwzględnia życia. 

aforyzm • 24 czerwca 2018, 18:38

Cza­sem włas­ne myśli by­wają tak głębo­kie, że sa­memu można się w nich uto­pić, choć miały prze­cież wy­win­do­wać na piedes­tał, a czy­tel­ni­ka rzu­cić na ko­lana lub cho­ciaż wbić we fo­tel, al­bo przy­naj­mniej wyr­wać z niego. 

aforyzm • 19 czerwca 2018, 23:13
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu