fyrfle, teksty znajomych

199 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Dob­ro ludzi jest fun­da­men­tem Pra­wa Bożego, za­tem Pra­wo Boże jest fun­da­men­tem dob­ra ludzi. 

myśl • 22 stycznia 2018, 16:54

Wa­ga nie jest wyz­naczni­kiem lżej. 

aforyzm • 12 stycznia 2018, 14:21

Słabości po­win­ny być pielęgno­wane jak drzew­ka bon­sai, w mi­niatu­rowe ek­scy­tujące i po­ciągające piękno. 

aforyzm • 10 stycznia 2018, 21:48

Cieka­we, czy w niebie są szczy­ty, czy tyl­ko szczy­ty raju? 

myśl • 8 stycznia 2018, 15:23

Ho­dowa­ne sztucznie gwiaz­dy bet­le­jem­skie są jak pan­ny młode - pier­wszych blask czer­wieni po wi­gilii gaśnie, jak po półno­cy gaśnie tyl­ko blask bieli tych drugich. 

aforyzm • 28 grudnia 2017, 13:27

In­ni ludzie też pot­rze­bują nasze­go uśmiechu. 

aforyzm • 27 grudnia 2017, 11:29

Kto py­ta, ten się zgubi. 

aforyzm • 9 listopada 2017, 18:35

Dob­ra wo­la jest ustępstwem. 

aforyzm • 3 października 2017, 17:56

Szu­kałam, ale nie wie­działam. Zna­lazłeś mnie i uświado­miłeś, że cze­kałam na Ciebie nie wiedząc a pragnąc. 

aforyzm • 28 września 2017, 22:33

Kocha­nie jest dyskusją. 

aforyzm • 15 września 2017, 17:16
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu