fyrfle, teksty znajomych, strona 5

213 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Kul­turze trze­ba wyjść na przeciw. 

aforyzm • 21 lutego 2017, 12:33

Życie - um­rzeć z nudów al­bo za­robić się na śmierć. 

aforyzm • 12 lutego 2017, 20:33

Niektóre treści po­wodują bez­wa­run­ko­wy od­ruch zwrotny. 

aforyzm • 5 lutego 2017, 13:39

Kto czy­ta nie wpadnie. 

aforyzm • 2 lutego 2017, 19:28

Twórcza bezpłod­ność cho­robą cywilizacyjną. 

aforyzm • 10 stycznia 2017, 23:30

Żona Poety to ma podniety! 

aforyzm • 9 stycznia 2017, 15:12

Człowiek pot­rze­buje opar­cia, a nie huśtaw­ki, od której zaw­ra­ca się w głowie. 

aforyzm • 7 stycznia 2017, 15:14

Ludzie za­mykają ser­ca w złotych sej­fach i za­pomi­nają do nich szyfru.

Z cyk­lu "z życia wzięte" 

aforyzm • 19 grudnia 2016, 23:16

Szczególna to nag­ro­da, gdy jest wy­nikiem kary. 

aforyzm • 12 grudnia 2016, 23:54

Od­chodze­nie za­myka ja­kiś etap. 

aforyzm • 12 grudnia 2016, 12:06
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu