fyrfle, teksty znajomych

213 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Ocza­mi widzę
Umysłem poj­muję Cię
Człowiek zagadką 

haiku • 21 czerwca 2019, 08:39

Kochający mąż
Urok cud kwiatów wiosny
Spełnienie marzeń 

haiku • 19 czerwca 2019, 06:53

Każdy ma swo­jego Andrzeja. 

aforyzm • 17 czerwca 2019, 13:28

Dob­ry hu­mor oz­nacza stan ciężki, ale wesoły. 

aforyzm • 9 lutego 2019, 15:15

„Przy­naj­mniej raz w życiu ko­biecie na­leży się szczęśli­we małżeństwo.”
- Ka­tarzy­na Grochola 

myśl • 15 grudnia 2018, 21:40

Ro­mans. Krótkot­rwałe użycie? 

myśl • 19 listopada 2018, 12:20

Często praw­dy w plot­ce więcej niż w prawdzie. 

aforyzm • 19 sierpnia 2018, 13:29

Mil­cze­nie wca­le nie mu­si oz­naczać świętości. 

myśl • 15 sierpnia 2018, 21:58

Pożąda­ne jest, aby da­wanie było z rozsądkiem. 

aforyzm • 12 lipca 2018, 21:06

Jes­teśmy na chwilę, więc korzystajmy. 

aforyzm • 11 lipca 2018, 13:30
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu