fyrfle, ulubione teksty

4019 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

O Boże! Jak Pan może?! 

aforyzm • przedwczoraj, 00:27

O ro­bot­ni­ku bu­dow­la­ny! Zno­wu poszedłeś w tany? 

aforyzm • 19 września 2017, 21:40

***

nie star­czy nadziei na drodze wie­cznych rozstań
tato
nie star­czy ser­ca do ziemi umodlonej
zduszoną raną drzew
tak nam trze­ba zostać:
ni­by amu­lety upuszczo­ne pod krzyż z uwiędłych kwiatów
co rdze­wieją os­tatnią roz­paczą lata

i tyl­ko aby za­pomi­nać piękniej niż się pamiętało
i dłonie jak pieśń za­wie­szać po­nad
mil­czącą wartę twoich nocy
nieprzebytych 

wiersz • 12 września 2017, 15:59

Zwykły obraz bez poezji

Jan Kowalski
je ogórkową
w ta­lerzu na­wet je­go odbicie
nie pływa
za­bielo­na rzeczywistość
z której wys­ta­je wołowa kość

Od­sta­wia miskę
z wy­padającą łyżką
na tap­cza­nie siada
kawa
telewizor
nie pa­li papierosa

Żona wra­ca z torbami
w po­nury dzień
Jan Kowalski
stał się blady
jak za­tar­ty w pa­mięci sen... 

wiersz • 9 września 2017, 09:40

Niemożli­we jest tyl­ko to, by głuchy człowiek usłyszał jak niemo­wa opo­wiada o ślep­cu, który zo­baczył człowieka bez nóg, chodzące­go po wodzie.

:) 

myśl • 7 września 2017, 19:40

Rywal słońca

kiedy świt gwiaz­dy z nieba strąca
wychodzę na drogę
i cze­kam jeszcze

w za­dumie źrenic

bo oczy też po to są
aby móc ni­mi za siebie patrzeć
gdy ktoś odszedł
i nie powraca

a cho­ciaż z pa­mięci tracę
wszys­tkie słońca
co dla nas wzeszły

na dnie serca
naj­większa z sił
po­dob­na jest do światła

które­go żad­na bez­gwiez­dna noc
nie przygasi 

wiersz • 6 września 2017, 17:12

La photographie

na fo­tog­ra­fii zaw­sze nas było
sześcioro roześmianych

a uśmiech trwoniąc
wyście da­li mi wszystko
co dać można uścis­kiem dłoni

i czekaniem

na powroty

ser­ce drgnęło
pojaśniało

bo choć pa­miątki po zmarłych
w dro­go­cen­nych szka­tułach się chowa

zimą wciąż noszę szalik
którym się z wa­mi dzielił
w chłodzie rąk

a błękitu
po­nad ten błękit

nie było 

wiersz • 31 sierpnia 2017, 19:59

Szeptem

słońce to złote berło Boga

a aniołowie szep­tem mówią
lecz tyl­ko przez sen słyszałem w so­bie
ich głosy najcichsze

cier­nie splet­li ze skrzydłami
by ludzkich serc rozłupać kamienie

nim więc pożeg­nać przyjdą
zieleń łąk

w twarz pat­rzcie im z bliska
i mówcie

mówcie coście widzieli 

wiersz • 31 sierpnia 2017, 07:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu