fyrfle, ulubione teksty

4180 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Ballada o Stefanie D

Mie­szkałem na ulicy
gdzie niewielu mod­liło się do Boga
chy­ba że na pog­rze­bie sąsiada
lub gdy przyszła trwoga

Ste­fan D z wa­lizką
te­lewi­zyj­nych lamp
po fran­cusku pa­lił papierosa
je­go oj­ciec Sy­renkę 105 miał
i błękit­ne spa­liny wciągał nosem

Nikt nie wie­dział co Ste­fan czuł
gdy ot­wierał te­lewi­zor lampowy
ale jak­by nat­chnął go święty duch
le­wito­wał z lu­tow­nicą nad podłogą

Za nap­ra­wy odbiorników
pieniądze niewiel­kie brał
i na drogę kielicha
które­goś dnia od­szedł w delirium
i za­pano­wała ra­diowa cisza... 

wiersz • wczoraj, 09:54

sześćdziesiąt trzy wystrzały w niebo

zaśnij
nie dla ciebie ta noc zak­wi­ta rdzawą rosą na dachach
warszawo
to wiatr sierpniowy
niósł w po­parzo­nych dłoniach
przys­chnięte gałązki krwi
i dusze zaklęte w śnieżenie gołębic

tam lśnienie oczu [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 21:54

Ja się py­tom gdzie je pyton? 

myśl • 14 lipca 2018, 20:37

Szarość po jedenastej

Wu­jek Zbyszek
bar­dzo się posunął
mówi ciocia Grażyna

Widzę go jak z ledwością
do sa­mocho­du wsiada
tak się zmienił
od mo­jego dzieciństwa

Przy­jechał z Głogowa
na pog­rzeb mo­jej mamy
z led­wością niósł wieniec
w po­peli­nowym płaszczu

Wszys­tko dzieje się pomału
ale i tak jes­teśmy zaskoczeni
w go­nit­wie po przetrwanie
za chle­bem powszednim... 

wiersz • 14 lipca 2018, 19:20

modlitwa o spokój

tak jak ty nig­dy nie poz­nałeś
ko­loru swoich oczu
tak naucz i ją
nig­dy ich nie roz­pozna­wać na włas­nym ciele
gdy za­winięta w bo­les­ny całun prześcieradeł
wyszep­tu­je two­je imię
w biel­mie nocy

tak jak ty nig­dy nie poczułeś
zwiewności [...] — czytaj całość

wiersz • 10 lipca 2018, 17:44

przemijanie

jej ręce nie mają imienia
choć (ktoś kiedyś)
prze­mawiał w nich poezją
przykładał sprag­nione czułości usta
śpiewał cicho
 [...] — czytaj całość

wiersz • 6 lipca 2018, 17:07

ulotność

rodzi­ce mówi­li - na­jod­ważniej­sza na świecie
ścis­ka­li za wątłe ramionka
całowa­li
ma­lowa­li na­wet far­ba­mi po de­likat­nej twarzy
tak by odpędzić strach
tak by miłością znów zwy­ciężyć wszystko

gdy­bym tyl­ko mógł
po­daro­wać ci każdy zmar­no­wany oddech
dziew­czyn­ko z warkoczykiem
które­go zab­rałaś na pa­miątkę w drobnych
drżących dłoniach 

wiersz • 2 lipca 2018, 18:23

Jest mus

Pot­rze­buję się dos­tać do Kanady
Ale sam nie dam rady... 

wiersz • 30 czerwca 2018, 20:56

Kochankowie

Le­ciał ten piękny Ko­meta na Niebie. Był jas­ny wieczór let­ni, a oni się wte­dy kocha­li, na tra­wie w ta­jem­ni­cy się całowa­li. Pełni śmie­chu i ra­dości. Ten Ko­meta im nie przeszkadzał. Ich uczucie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 27 czerwca 2018, 17:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu