fyrfle, ulubione teksty

4112 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

M2 z piecem kaflowym

Mój zna­jomy dostał
soc­jalne mieszkanie
ale zro­bił w nim melinę
gdzie dziec­ko ciągle płacze

Węgiel przepił
a tu kły os­trzy zima
i ry­suje się mgłą w krajobrazie
on chy­ba ro­zumu nie ma

Już nikt mu nie pożycza
mają go za degenerata
który dług obiecał oddać
jeszcze przed końcem świata

Mój zna­jomy był wspa­niałym człowiekiem
z ko­lejką elektryczną
ale wszedł w związek z pijaczką
i ra­zem prze­pili wszystko... 

wiersz • przedwczoraj, 20:46

Noc w Górach Izerskich

Byłem
w górach

burza wściekła
przechodziła boso
deszcz
majaczył
w ra­mionach drzew
by­liśy je­dyny­mi dziedzicami
w przestworzach
spa­dały na nas sny nieba
zam­kniętych powiek
rzęsiście sze­leściła cisza
i nag­le bryła ciemności
sześcien­na i gęsta
prze­cięta jaskrawością
pow­lekła oczy
cisza
i bi­cie serca

w dali
nieokreślonej
światło schroniska
księżyc wyjrzał
przez roz­prutą zasłonę nieba...

( Chat­ka Górzystów mała na dłoni) 

wiersz • 13 stycznia 2018, 16:56

Rue de la Tour

jakże pięknie
jak da­leko - tam
na miej­scu rodzin­ne­go domu

gdzie miłość mo­ja najpierwsza

jej kształty
poruszenia

jak cienie kołysa­ne od świec
pełne głosów
do­tyków i rąk

na sto­le leżą skrzypce
a za ok­nem - mo­zaika gwiazd
i aniołowie z nieba wychyleni

lecz mój wzrok nie sięgnie
nie do­leci dusza

bo roz­trwo­niłem tę miłość
roz­dając jak chleb
- serce 

wiersz • 12 stycznia 2018, 11:44

Zwykły opis wiosny zimą

Niekiedy
w środ­ku zimy
budzą się bazie
spo­koj­nie łabędź pływa

Ciepły fen
ga­lopu­je niżem
odsłaniając wargi
czar­nej ziemi

Wra­cają ptaki
ze stron dalekich
ko­bieta ziarno
sy­pie im pod dzioby
słońce twarz głaszcze
ciepłą dłonią dobroci
stok­rotka z działki
wśród traw tańczy. 

wiersz • 11 stycznia 2018, 15:27

Piosenka disco polo o trydnej sprawie

Padła wyg­ra­na w rodzinie
syn kasę „trzymie”
oj­ciec na no­we zęby nie ma
bo syn to sknera

Mat­ka jak ka­rabin szczeka
a po syn­ku to ścieka
bilę us­ta­wia do gry
i ze sta­rych przy ko­ledze drwi

Sy­tuac­ja jest patowa
przy syn­ku kochan­ka nowa
młody luk­su­su poczuł smak
a dla mat­ki pod stół rzu­cił gnat

Brud­ne spra­wy w Polsacie
zaw­sze mnie rozbawią
tam ludzie sprze­dają swo­je wnętrzności
na lodzie gołe i chu­de jak kości... 

wiersz • 10 stycznia 2018, 21:40

Poranna burza

Wiatr poczochrał grzy­wy drzewom
nar­wa­nym od­dechem burzy
pachnącym chórem chabrów i maciejki

Idziesz boso
w pol­nej su­kien­ce
ut­ka­nej z bla­dego poranka
za­ryso­wanej ma­ku płatkiem
de­likat­nym jak marzenie

Masz pięknie poobi­jane kolana
i no­gi wycze­sane ostrężynami
a do te­go od­ważnie pat­rzysz w niebo
prze­cięte jas­kra­wymi wstęgami. 

wiersz • 10 stycznia 2018, 10:08

Współczesny kiosk RUCH-u

W kios­kach już nie ma
ga­zet szarych
są czasopisma
z ciałami kobiet
które prze­bijają brodawkami
czer­wo­ne halki

Na okład­ce
uśmie­chnięty morderca
życzy nam szczęścia w no­wym roku
i za­cis­ka kastet
śmierć nosząc w oku

Piękne sukienki
kolorowe
i dam­skie makijaże
wy­wołują wyob­raźnię na stronę

Ja­kaś ko­bieta
wycho­wała dzieci ośmioro
i go­tuje im w niedzielę
bo się wszys­cy zbiorą

Oj­ciec pi­jak w osob­nym pokoju
pat­rzy w ga­zetę porno
i bled­nie wśród kolorów
z bu­telką alkoholu... 

wiersz • 9 stycznia 2018, 10:22

W drodze

Bladzi w szybach
pływamy
w wypłowiałym pejzażu
widzianym
z roz­kołysa­nego pociągu

Two­ja ru­da torebka
roz­we­sela krajobraz
uwodząc grzy­wy drzew
zwi­sające przy torach

Stolik
ze wczo­raj­szą gazetą
i ot­warty śmietnik
jedziemy ran­nym pociągiem
do oczu
jas­kra­we światło się klei. 

wiersz • 9 stycznia 2018, 09:45

Niepowrotny

ciągle jeszcze nad na­mi krążą
gwiaz­dy i aniołowie
niczym zi­mujących ptaków
Ika­rowy lot

lecz ileż wieków
ile lat
brak mi wciąż odwagi
by pod­nieść oczy

i twarz odsłonić bez wsty­du
gdy przez skórę mi prześwieca
mglis­tość księżycowa

bo skądże miałem wiedzieć
dokąd mi odchodzisz

i że nie ma dróg
które prowadzą

byś był mi spowrotem 

wiersz • 9 stycznia 2018, 08:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu