fyrfle, strona 303

3041 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

Opowieść drogi

To było bar­dzo daw­no te­mu,ale nie aż tak daw­no.Słońce już nie było Bo­giem,ale Lech Wałęsa przes­tał już być pre­zyden­tem Po­laków.Każde­go dnia jeżdzi­liśmy autos­tradą A-4 na węzeł Prądy.Tam kon­tro­lowa­liśmy ru­tyno­wo kierowców i ich [...] — czytaj całość

opowiadanie • 7 marca 2012, 13:24

Fyrfl drogi(kompletnie nie z Peckinpacha)

Siedząc w sa­mot­ności i próżności myślę!
Maj eta miesiac wy­bujałej jurności
Dziuruf w drodze nie ubywa
Za to przy nich mołdaw­skich mi­niówek przybywa
Euro­pa da­leko,mi przy­bywa lat.
One os­toją spol­ko­ju i tol­ka piatdiesiat.
Stoją wyprężone jak mor­skie latarnie
Z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 lutego 2012, 12:00

Fyrfl małżeński drugi

Są rzeczy ważniej­sze od miłości
Kocha­nie daj mi pi­lota do telewizora
Są rzeczy od sma­ku ust ważniejsze
Wiesz kot­ku jut­ro zro­bimy grila

Są rzeczy ważniej­sze od czułości
Mu­simy coś odłożyć na czarną godzinę
Są rzeczy ważniej­sze od wspólnej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 lutego 2012, 19:07

Fyrfl ocenzurwany

Wol­ność nie pod­pi­sała ACTA
Wol­ność nie przyj­mu­je po­leceń z am­ba­sady amerykańskiej
Wol­ność nie zapłaci za cd Ade­le 62 PLN
Wol­ność nie zapłaci za cd Gien­ka 42 PLN
Wol­ność nie pod­da­je się dyktatowi
Wol­ność nie śniada w Mc [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 lutego 2012, 17:58

fyrfl w dniu święta ziemniaka

W dniu kiedy świat czci ziemniaka
War­to życzyć To­bie Mi Im
By umieć zat­rzy­mać w sobie
Tę jedną cza­sami chwilę
Która na­da reszcie cza­su sens
Może tyl­ko dzięki niej
Oszu­kamy resztę dni i nocy
Kto wie
Może jeszcze raz dany [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 stycznia 2012, 17:51

Fyrfl branżowy

Lu­bi strze­lać do zwierząt
Lu­bi gnębić podwładnych
Lu­bi kadzić przełożonym
Lu­bi dos­ta­wać kwartalniki
Lu­bi poz­ba­wić dodatku
Lu­bi poz­ba­wić złudzeń co do człowieka
Lu­bi dar­mową wódkę
Lu­bi to­warzys­two księży
Lu­bi się nie przemęczać
Lu­bi wykrętne odpowiedzi
Lu­bi swe obo­wiązki zle­cić komuś
Lu­bi mówić przepracowanym
Lu­bi liczyć gwiazdki
Lu­bi upa­jać się władzą
Lu­bi widzieć strach w oczach
Lu­bi two­je łzy
Lu­bi mieć szkod­li­we pomysły
Lu­bi po­niewierać niezależnością
Lu­bi mierność
Lu­bi wier­ność swe­mu stołku
A kiedy go popędzą w cholerę
To se założy firmę ochro­ny mienia 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 stycznia 2012, 10:51

Fyrfl Nam(jeszcze)

W aro­macie mo­jej kawy
Za­wiera się wrzask dzi­kich sosen
Łama­nych wściekłością wiatru

Jej aro­mat koi ból istnienia
W drwi­nach spoj­rzeń i politowania
Tych co w zgodzie z podłością losu

W aro­macie mo­jej kawy
Za­sadza się nasza więż
Kiedy lewą dłonią [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 stycznia 2012, 11:14

Fyrfl pytanie

A może jest tak
Że za każde miłos­ne uniesienie
Umiera z głodu i pragnienia
Jed­no etiop­skie dziecko

A może jest tak
Że za każde muśnięcie warg kochanków
W gorący po­całunek przechodzące
Ty­siąc so­malij­skich dziewczynek
Jest obrzezanych

A może jest tak
Że za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 listopada 2011, 17:33

Fyrfl małżeński

Zo­baczysz mnie pośród mglis­tych drzew
Tam nie będzie już ta­kiej ciszy
Ja tyl­ko w sku­pieniu będę szedł
Nucąc pieśń której Ty nie usłyszysz
A wiatr zet­rze ze mnie
Resztki co we mnie do zrozumienia
Sze­les­tem brwi dam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 listopada 2011, 18:00

Fyrfl erotykporno

Głupieje gdy gładze two­je piersi
Kładę na nie głowę i nie mogę pow­strzy­mać śliny
Sza­leństwo we mnie gdy su­tek ssię
Aż mówisz że cię boli

To nic!Lu­bię gdy on na­ras­ta w mo­jej dłoni
Przychodzi mi wte­dy na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 2 listopada 2011, 19:21
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

przedwczoraj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

18 stycznia 2019, 21:38yestem sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]