fyrfle, strona 199

2305 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

Wciąż tak nie wielu ro­zumie, że or­gazm może nie jed­no mieć imię,... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 sierpnia 2014, 07:26

Pocze­kaj, aż będziesz spokojna.
Pocze­kaj, aż będziesz rozsądna.
Wte­dy od niego odejdź.
Kro­kiem dum­nym i pewny.
Pat­rząc mu śmier­telnie w oczy.
W pro­gu mie­szka­nia stań.
Strzep proch dni w pocie.
Strzep proch no­cy we łzach.
I dum­na i pew­na idź.
Niech wiatr rozerwie.
Wspom­nienia w strzępy.
Że pus­tym naczy­niem będziesz.
Go­towym na or­gazmy życia.
We wspólno­cie dusz i serc.
Które wspólnym spoj­rze­niem są.
Wspar­ciem wzajemnością.
Może..., ale nie gro­madź już
Pow­rozów przywiązania 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 sierpnia 2014, 09:24

Cza­sy ta­kie, że or­gazm małżeństwa nie czy­ni, ale wciąż głoszą bis­ku­pi z am­bon, pro­feso­rowie z ka­tedr, dok­torzy z ga­binetów le­kar­skich, że do or­gazmu pot­rzeb­ne jest małżeństwo. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 sierpnia 2014, 07:10

Gdy w życiu będziesz uz­na­wał tyl­ko mowę Chrys­tu­sa: tak-tak i nie, to szyb­ko dostąpisz or­gazmu szcze­rości i uczci­wości, ale będziesz sam. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 sierpnia 2014, 14:46

Przy­naj­mniej w nie­dzielę, lud swój or­gazmem doświad­czaj i syć.
Ciebie proszą fyrfle.
Wysłuchaj nas Panie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 sierpnia 2014, 11:40

Or­gazm.or­gazm iber alles!

(z cyk­lu Sza­tańskie Wer­se­ty - wer­sja ok­ro­jona cenzurą pod przyszłe rządy PiS) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 sierpnia 2014, 22:16

Jak­by nie pat­rzeć, wy­bierając or­gazm...wy­bierasz życie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 1 sierpnia 2014, 14:10

Święto Odrodzenia Polski cz.6

Po­woli szliśmy da­lej w kierun­ku zam­ku. Na as­falto­wej drodze biegały ku­ry, a po­zos­tała ich część grze­bała w ściółce leśnej. Zro­biło się słonecznie, ale tem­pe­ratu­ra była raczej wczes­no wiosen­na. Przy­kuwały nasz wzrok wysokie, [...] — czytaj całość

dziennik • 31 lipca 2014, 09:23

Święto Odrodzenia Polski cz.5

Wyszliśmy z pow­ro­tem na aleję dębową. Była piękna i za­razem wyczu­wało się w niej ma­jes­tat. Wiel­kie dęby po­sadzo­ne w dwóch sze­regach z każdej stro­ny dro­gi zachwy­cały i po­budzały wyob­raźnię. To mu­siały byc [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 30 lipca 2014, 07:44

Święto Odrodzenia Polski cz.4

Po­tem ja­kiś czas szliśmy w mil­cze­niu, na­pawając się i sycąc łana­mi zbóż i bar­wa­mi ziół. Tak doszliśmy spa­cer­kiem do roz­widle­nia dróg na Łącznik i Ogier­nicze, gdzie stoi pol­na kap­liczka. Kap­liczki na Śląsku [...] — czytaj całość

dziennik • 28 lipca 2014, 10:22
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 22:56yestem sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 21:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st panorama

wczoraj, 19:42piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 18:40PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 17:08yestem sko­men­to­wał tek­st Trzynastego stycznia 2018 ro­ku [...]

wczoraj, 16:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Humbert na łożu śmier­ci

wczoraj, 16:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st M2 z piecem kaf­lo­wym

wczoraj, 15:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]

wczoraj, 15:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Lepiej być w prok­reac­ji [...]

wczoraj, 15:46fyrfle do­dał no­wy tek­st Kobieta myśląca do­rosłe życie [...]