fyrfle, strona 199

2735 tekstów – auto­rem jest fyr­fle.

Święta bogacą. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 27 marca 2016, 15:59

Zapracowani
Sy­cimy wciąż pus­tkę kont
Umy­ka życie 

haiku
zebrał 2 fiszki • 26 marca 2016, 14:33

Za­pach smak kawy
Miłość ko­biety co dzień
Uzależnienie 

haiku
zebrał 3 fiszki • 26 marca 2016, 10:34

Kle­kot bocianów
Na Anioł Pański dzwonią
Rozdzyndzyńdzlenie 

haiku
zebrał 5 fiszek • 26 marca 2016, 10:06

Wszys­tkim Cy­tato­wiczom , w tym Ad­mi­nis­tra­torom oraz czy­tającym Cy­taty, jak i zakładającym kon­ta tyl­ko dla hej­tu, życzę dużo Poez­ji i ra­dos­nej pro­zy życia, pełnej hu­moru we­sołych ludzi, dob­re­go jadła, niez­dro­wych na­pojów oraz wielu ki­lometrów spa­cerów z wiat­rem, w słońcu, po Waszej pięknej ziemi. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 marca 2016, 09:13

NORMALNIE

Stru­mień wo­dy gorący z słuchaw­ki pryszni­ca,to jest ko­lej­na por­cja przy­jem­ności,jaką so­bie może po­daro­wać dwo­je kochających się ludzi po ob­fi­tym dniu we wszelką pracę związaną z za­rabianiem pieniędzy czy właści­wym przy­goto­waniem siebie i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 25 marca 2016, 11:30

BESKIDZKI

Pnie ol­ch wrastają
W nurt górskich potoków
Skąd pną swo­je korony
Hen tam nad smog
Pat­rzą żeby zobaczyć

Są ocza­mi bes­kidzkich aniołów
Tych co porzu­ciły skrzydła
Choć ich nig­dy nie miały
Żeby nie zwodziła ich chmurdalia
Podróże po to­rach mi­rażu białej lokomotywy

Bo były są i chcą być z Tej Ziemi
Dla Tej Ziemi ludzi
Dla Jej i jeich codzienności
Której nie chcą tworzyć
Na ha­lucy­nac­jach z wiatrów
Aniel­skich skrzydeł 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 marca 2016, 09:23

Tem­pe­ratu­ra pieca jest tem­pe­raturą wsadu.

Ćoća Zośa in­spi­rowa­na przez ukochaną F

Poszedłem zaczer­pnąć ze źródła,
Lecz właśnie biło ko­muś na dekiel.

Wuj Stach też inspirowany

Tek­sty, jeśli są życiowe,
To prze­ważnie nie są majowe.

Jo­natan Fyr­fl - zaś inspirowany.

Dob­rze jest gdy anioły wiedzą,
Że życie człowieka, to chodze­nie po ziemi.

Bo­nifa­cy Gyl­ge­wanc oczy­wiście inspirowany. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 25 marca 2016, 06:44

* * *

Człowieka naj­moc­niej do­ty­ka pustka
Czy­tam twoją myśl
Czy­tam twój aforyzm
Czy­tam twój wiersz
Wersy
Strofy
Całość ry­mu­je się w nic
Wiec - ja tak już długo
Twar­do chodzę po ziemi
Więc
Jak jeszcze raz
Do­piszesz mi skrzydła
To odrąbie ci palce
Przy sa­mej bra­mie nieba 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 marca 2016, 12:06

Fa­ce­to­wi nie trze­ba przy­po­mi­nać, a że kon­takt miał być dokręco­ny na Boże Na­rodze­nie, to od te­go prze­cież jest Wielkanoc.

Ćoća Zośa

Dziel się nie dziel.

Wuj Stach

Naj­bar­dziej do­ty­ka człowieka pustka.

Jo­natan Fyr­fl - de­dyko­wane to­warzys­twu wza­jem­nej aniel­skos­krzydłej cy­tacianej ado­rac­ji i wspierające­mu ich sys­te­mowi cenzu­ry tek­stów dosadnych.

Zbyt długo chodzę po ziemi, więc nie do­pi­suj mi skrzy­deł.

Bo­nifa­cy Gul­ge­wanc(jak wyżej) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 marca 2016, 08:50
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 11:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

wczoraj, 11:35fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.07.2018r.  

przedwczoraj, 17:33Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

przedwczoraj, 08:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st warkocz fran­cuski

przedwczoraj, 08:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.  

przedwczoraj, 08:18fyrfle do­dał no­wy tek­st 17.07.2018r.  

przedwczoraj, 06:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

przedwczoraj, 06:48fyrfle do­dał no­wy tek­st TATUŚ

16 lipca 2018, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

16 lipca 2018, 15:40Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.