fyrfle, haiku

252 teksty (haiku) – auto­rem jest fyr­fle.

Pnąca hortensja
Sceną gdzie wróble grają
Na ko­cim nosie 

haiku
zebrał 4 fiszki • 10 stycznia 2019, 14:35

Szczy­towa gałąź
Lądo­wis­ko dla kruków
Białych kruków chwil 

haiku
zebrał 4 fiszki • 10 stycznia 2019, 14:11

Porzeczko­wy krzew
Czar­nym zi­mowym liściem
Kug­lują wiatry 

haiku
zebrał 4 fiszki • 10 stycznia 2019, 14:07

Owoc ka­liny
Płonie czer­wień na sza­rym
Jak nasza miłość 

haiku • 11 listopada 2018, 16:08

Złotem je­sieni
Na Górze Świętej An­ny
Paździer­nik duma 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 26 października 2018, 19:30

Nas­tur­cja jeszcze
Pa­li się jak świecy knot
Pa­mięć jest życiem 

haiku
zebrał 5 fiszek • 26 października 2018, 19:16

Władając myślą
Je­sień ogląda siebie
W lus­trze wiersza 

haiku
zebrał 3 fiszki • 26 października 2018, 18:59

Gejze­rem złotym
Aureolą jesieni
Ak­sa­mit­ki blask 

haiku
zebrał 2 fiszki • 26 października 2018, 18:47

Darowanemu
Ko­tu nie żałuje
Mil­knie ptaków ćwir 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 1 września 2018, 06:30

Słoneczników żółć
Ob­legły sza­re pliszki
Całość jest szczęściem 

haiku
zebrał 5 fiszek • 1 września 2018, 06:22
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 16:14fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 16:09fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI