fyrfle, haiku

254 teksty (haiku) – auto­rem jest fyr­fle.

Przys­tawka przed dniem
Or­lik w za­pachu bzu
De­serem pełnia 

haiku
zebrał 4 fiszki • 21 maja 2019, 06:54

Dob­re bo pol­skie
Mięso cho­rych zdechłych krów
Płaćmy za nasze 

haiku • 5 marca 2019, 17:11

Pnąca hortensja
Sceną gdzie wróble grają
Na ko­cim nosie 

haiku
zebrał 4 fiszki • 10 stycznia 2019, 15:35

Szczy­towa gałąź
Lądo­wis­ko dla kruków
Białych kruków chwil 

haiku
zebrał 4 fiszki • 10 stycznia 2019, 15:11

Porzeczko­wy krzew
Czar­nym zi­mowym liściem
Kug­lują wiatry 

haiku
zebrał 4 fiszki • 10 stycznia 2019, 15:07

Owoc ka­liny
Płonie czer­wień na sza­rym
Jak nasza miłość 

haiku • 11 listopada 2018, 17:08

Złotem je­sieni
Na Górze Świętej An­ny
Paździer­nik duma 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 26 października 2018, 21:30

Nas­tur­cja jeszcze
Pa­li się jak świecy knot
Pa­mięć jest życiem 

haiku
zebrał 5 fiszek • 26 października 2018, 21:16

Władając myślą
Je­sień ogląda siebie
W lus­trze wiersza 

haiku
zebrał 3 fiszki • 26 października 2018, 20:59

Gejze­rem złotym
Aureolą jesieni
Ak­sa­mit­ki blask 

haiku
zebrał 2 fiszki • 26 października 2018, 20:47
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film