fyrfle, fraszki

53 teksty (fraszki) – auto­rem jest fyr­fle.

Na zaborcze matki

Myślę że naj­gorzej gdy mężczyz­na po­rażon jest uczuć sknerstwem
Ob­ja­wia się to starokawalerstwem
Ta­ki za­miast gus­to­wać w strin­gach dam i majtkach
Sam je­no chodzi o jed­nych majtkach
Przyczy­na w niedoszłej teściowej czy­li mat­ce je­go leży
Niedoszłej je­go żony bo on od niej do życia nie bieży
Raz chciał poszedł do córki sąsiadki
Za zgodą jej matki
Ale ta mu się nie oddała
Bo przyszła ma­musia pod ok­nem za sy­nem wołała 

fraszka • 16 stycznia 2018, 07:02

Na skąpstwo

Szczyt by­cia sknerą?
Dla męża go­lić łono siekierą! 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 16 stycznia 2018, 07:00

Na sąsiedztwo

Pe­wien góral wsparłby Wielką Or­kies­trę Świątecznej Pomocy
Ale go­doł co we śnie ta­kum sce­ne zobocył
Że strzy­lajum do ser­ca sąsiada z defibrylatora
A mioł go ino za kly­me do akumulatora
A więc do skąpstwa niena­wiść popycha
Która plotką się żywi wy­niosłością oddycha 

fraszka • 16 stycznia 2018, 06:59

Na gładką cerę

Jed­na po­wie molestowanie
Dru­ga mam branie 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 28 listopada 2017, 20:20

Na wnętrze poetów

Nic tak poetów głębi nie odkrywa
Ja od ser­ca zro­biona lewatywa 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 25 listopada 2017, 19:57

Alternatywa

Na Pla­cu Pod Górka­mi ko­lej­ny mąż
Od­szedł do wie­czności w nie­dzielę z ra­na
Za dwudzies­to­pięciole­cie pożycia
Poszedł odeb­rać nag­rodę od Pana 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 1 października 2017, 11:55

Wakacje

W ulach nie od dziś smu­tek gości
Bo choć pszczółki pil­nie ro­bią miód
To córkom leśnicze­go słodyczą
Je­no strze­lis­ty Ja­siuleńka wzwód 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 12 lipca 2017, 07:16

To co najważniejsze

Dob­rem sen­sem niewysłowionym
Li­rykiem w me­tafo­ry przedziwnym
Do­mem marzeń spełnionych
Sios­tro bra­cie mięsień nasz piwny 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 20 czerwca 2017, 23:12

Epitafium dla Marty

Pod tym gra­nitem spoczy­wa Marta
Wie­działa czym grzech i że go warta
Ty­siąc trzydzies­tu trzech zaszczy­ciła fartem
Nim Pan od­wołał z po­wołania Martę 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 8 maja 2017, 17:21

Epitafium dla Francji

Pod tym epi­tafium gni­je nieg­dyś chrześci­jańska Francja
Kiedyś wiara bra­ter­stwo szyk piękno i elegancja
Sy­fili­sem laic­kości tra­piona pod ko­niec swoich dziejów
Udu­siła się sza­lem z tęczy różowych piew­czy­ni gejów 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 6 maja 2017, 13:51
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 20:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

wczoraj, 18:39lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

przedwczoraj, 18:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

przedwczoraj, 17:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

przedwczoraj, 16:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tam

przedwczoraj, 12:10fyrfle do­dał no­wy tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

16 lutego 2018, 13:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Drodzy To­warzysze i To­warzyszki [...]

16 lutego 2018, 13:26fyrfle do­dał no­wy tek­st Drodzy To­warzysze i To­warzyszki [...]

16 lutego 2018, 13:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st Puść pa­wie oko Poetyc­kie za­loty Białe [...]

16 lutego 2018, 13:18fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***