fyrfle, fraszki

50 tekstów (fraszki) – auto­rem jest fyr­fle.

Na gładką cerę

Jed­na po­wie molestowanie
Dru­ga mam branie 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 28 listopada 2017, 20:20

Na wnętrze poetów

Nic tak poetów głębi nie odkrywa
Ja od ser­ca zro­biona lewatywa 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 25 listopada 2017, 19:57

Alternatywa

Na Pla­cu Pod Górka­mi ko­lej­ny mąż
Od­szedł do wie­czności w nie­dzielę z ra­na
Za dwudzies­to­pięciole­cie pożycia
Poszedł odeb­rać nag­rodę od Pana 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 1 października 2017, 11:55

Wakacje

W ulach nie od dziś smu­tek gości
Bo choć pszczółki pil­nie ro­bią miód
To córkom leśnicze­go słodyczą
Je­no strze­lis­ty Ja­siuleńka wzwód 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 12 lipca 2017, 07:16

To co najważniejsze

Dob­rem sen­sem niewysłowionym
Li­rykiem w me­tafo­ry przedziwnym
Do­mem marzeń spełnionych
Sios­tro bra­cie mięsień nasz piwny 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 20 czerwca 2017, 23:12

Epitafium dla Marty

Pod tym gra­nitem spoczy­wa Marta
Wie­działa czym grzech i że go warta
Ty­siąc trzydzies­tu trzech zaszczy­ciła fartem
Nim Pan od­wołał z po­wołania Martę 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 8 maja 2017, 17:21

Epitafium dla Francji

Pod tym epi­tafium gni­je nieg­dyś chrześci­jańska Francja
Kiedyś wiara bra­ter­stwo szyk piękno i elegancja
Sy­fili­sem laic­kości tra­piona pod ko­niec swoich dziejów
Udu­siła się sza­lem z tęczy różowych piew­czy­ni gejów 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 6 maja 2017, 13:51

Epitafium dla współczesnej Europy

To bag­nisko to oneg­daj Euro­pa była
Mat­ka Na­rodów co z ateiz­mem się zgziła
Po­tem jeszcze le­wac­two ją chędożyło
Ty­mi za­raza­mi osłabiona i wystarczyło
By po­gaństwo ma­home­tańskie ją zatopiło 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 5 maja 2017, 09:41

Epiatafium dla Angeli

Ten ka­mień nag­robny skry­wa Angelę
Co do Euro­py wpuściła cho le rę
Ta­libów w set­kach tysięcy
Dziś ka­lifa­tem dum­ne nieg­dyś Niemcy 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 4 maja 2017, 10:21

Epitafium dla współczesnej Wandy

Tu leży zma­nipu­lowa­na Wanda
We łbie po­mie­szała jej propaganda
Uległa tęczo­wo - li­beral­nej wizji
Umierała wol­no tru­ta ja­dem niemiec­kich telewizji 

fraszka
zebrała 3 fiszki • 27 kwietnia 2017, 09:40
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 12:09fyrfle sko­men­to­wał tek­st odchodzę

dzisiaj, 12:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Opowieść o nor­malnym człowieku

dzisiaj, 11:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Adwent

dzisiaj, 11:52fyrfle do­dał no­wy tek­st Wigilijny Stół

dzisiaj, 11:46fyrfle do­dał no­wy tek­st Jej Powrót

dzisiaj, 11:45carolyna sko­men­to­wał tek­st Opowieść o nor­malnym człowieku

wczoraj, 22:14Irracja sko­men­to­wał tek­st Adwent

wczoraj, 20:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Adwent

wczoraj, 17:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Adwent

wczoraj, 17:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Lu­bię kiedy mówisz dob­ra­noc, śpij [...]