fyrfle, fraszki

69 tekstów (fraszki) – auto­rem jest fyr­fle.

Fraszka na smutność poniedziałku

Nic tak nie prze­mienia po­nie­działku w cud
Niż gdy świ­tem lu­du Two­jego gorący lód 

fraszka • 6 września 2018, 08:11

Fraszka na tradycyjną kolej rzeczy

W noc poślubną o piątej pięćdziesiąt siedem
Do­wie­dział się że żona ma w us­tach Eden
Choć po­tem się zas­ta­nowił i krzyknął wow
A skąd mo­ja połowi­ca ta­kie sztuczki zna 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 6 września 2018, 08:07

Fraszka na postęp

Miałem dziesięć lat jak poz­nałem pa­tykiem pi­sany smak
Miał dziesięć lat gdy po do­palaczu życiu po­wie­dział pas 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 6 września 2018, 07:59

Fraszka na rozczarowane

Jak nie chcesz być ko­bietą rozczarowaną
Nie będąc cho­ciaż wzro­kiem rozbieraną 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 6 września 2018, 07:57

Fraszka na biologię

Po ty­god­niu pos­tnej bar­dzo przerwy
Znów w to­bie roz­koszą zawirzgam
Spuści­my ze smyczy pe­gazy werwy
Fi­nał przes­trzeń ek­stazą zbryzgał 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 6 września 2018, 04:52

FRASZKA NA PIERWSZY CZWARTEK

Jak każdy pier­wszy miesiąca czwartek
Dla ko­biet jest dniem bez majtek
Dla mężczyzn zaś to dzień z inicjatywą
Oczy­wiście że tyl­ko z prezerwatywą 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 6 września 2018, 04:45

Fraszka na nawałkę Nawałki

Nie mam co da­lej praw­dy chować
Ko­lek­tyw zaczął szwankować
Bo­haterów rek­lam przetrenowałem
Choć nap­rawdę dob­rze chciałem
I nie po­mogły im niestety
Ich chętne psot kobiety 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 3 września 2018, 16:52

Fraszka na życia bieg

Raz kot Bonifacy
Go­nił za ko­tem Pankracym
Prze­biegła im drogę kot­ka Fiona
Przy­jaźń więc skończona
Bo­nifa­cy wziął Fionę za żonę
Oj­cem ich dzieci zaś ko­cur Bronek
A i są na ko­cich ścieżkach tacy
Co cicho szep­czą że i Pankracy 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 3 września 2018, 16:42

Na chów klatkowy

Ku­ry z cho­wu klatkowego
Na ty­le iro­nii w so­bie mają
Że na znoszo­ne ludziom jaja
Z uśmie­chem nafajdają 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 1 września 2018, 14:11

Owoc owocu

Jedzo­ne były śliw­ki
Pi­ta była ka­wa
Nie pot­rza już oliw­ki
By śliską była sprawa 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 2 sierpnia 2018, 14:43
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 września 2018, 21:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st DYWIZJON 303BIT­WA O AN­GLIĘ [...]

13 września 2018, 15:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nie wódź, jeśli nie [...]

13 września 2018, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Pewien pol­ski nsuczyczy­ciel w [...]

13 września 2018, 10:27fyrfle do­dał no­wy tek­st TRANSATLANTYK

13 września 2018, 08:40Badylek sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto osiem­dziesiąte szóste

13 września 2018, 08:16Badylek sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto pięćdziesiąte pier­wsze

13 września 2018, 08:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Oddech

13 września 2018, 06:01fyrfle do­dał no­wy tek­st CZŁOWIEK, KTÓRY ZA­BIŁ DON [...]

13 września 2018, 04:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wódź, jeśli nie [...]

12 września 2018, 19:31danioł sko­men­to­wał tek­st Heroizm nie po­wodu­je założone­go [...]