fyrfle, fraszki

76 tekstów (fraszki) – auto­rem jest fyr­fle.

Na malkontentów pogodowych

Nie po­goda duszna,
A otyłość brzuszna. 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 11 czerwca 2019, 22:37

Trzy fraszki na profesje

NA "MAR­TYNKI" I SPE­CYFICZNE DZIAŁY KADR

Za­powiadała się ka­riera, ale pod biur­kiem zmarła
I wca­le nie dla­tego, że gardło so­bie zdarła,
Lecz nastąpiła złego lo­su fa­tal­na skucha,
Bo w zap­ra­cowa­ne us­ta wle­ciała mucha.
Dziew­czy­na się na amen [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 21 maja 2019, 07:07

NIM PRZYJDZIE MAJ

Re­kolek­cjo­nis­ta żony nauczał
Pod groźbą ekskomuniki
Nie mogą dłużej niż dwie doby
W waszych mężach cze­kać na was plemniki
A po­tem do mężów sta­nu głosił
Rzecz to straszna i nie bywała
Żeby małżon­ka czte­ry chociaż
Ra­zy w ty­god­niu nie [...] — czytaj całość

fraszka • 29 kwietnia 2019, 06:44

Fraszka na niedzisiejszego

Po­jadł kaszan­ki pączków wreszcie chrustu
A wie­czo­rem sior­bnie an­ty­semi­tyz­mu z biustu
To za­sad­niczo nastąpi ze sut­ka lewego
Bo ciem­nogro­du he­tero­sek­sual­ne­go pos­sie z prawego
Mężczyz­na ów ma ra­dości w życiu całe kupy
Bez aktów chci­wości i skledze­nia je­go pupy 

fraszka • 1 marca 2019, 07:21

Na spółdzielczość

To naj­lep­sza z dam­sko-męskich spółdzielnia
Ciągnięty drut zwa­ny lód i ... patelnia 

fraszka • 12 lutego 2019, 16:59

Dieta cud

Za­miast truć się sup­le­men­tem diety
Słuchaj wie­szcza a co naj­mniej poety
Za­siądź le­niwie i ra­dośnie do stołu
I się za­jadaj wy­warem z warzyw i wołu
Będziesz na pew­no miał zdro­we kości
Chuć jurną tak pot­rzebną w miłości
Wszys­tko za sprawą cud­ne­go specyjołu
Który w Po­loni­ji ma nazwę rosołu 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 9 lutego 2019, 19:26

Trochę optymizmu

Mu­sieli się też wyspać
No to się wyspali
A z ra­na jak co dzień
Małżeństwo konsumowali
Kocha­li się bosko
Mo­men­ta­mi cudnie
Nic więc dziw­ne­go że w rozkoszy
Zas­tało ich południe 

fraszka
zebrała 4 fiszki • 21 stycznia 2019, 15:30

Fraszka na smutność poniedziałku

Nic tak nie prze­mienia po­nie­działku w cud
Niż gdy świ­tem lu­du Two­jego gorący lód 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 6 września 2018, 10:11

Fraszka na tradycyjną kolej rzeczy

W noc poślubną o piątej pięćdziesiąt siedem
Do­wie­dział się że żona ma w us­tach Eden
Choć po­tem się zas­ta­nowił i krzyknął wow
A skąd mo­ja połowi­ca ta­kie sztuczki zna 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 6 września 2018, 10:07

Fraszka na postęp

Miałem dziesięć lat jak poz­nałem pa­tykiem pi­sany smak
Miał dziesięć lat gdy po do­palaczu życiu po­wie­dział pas 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 6 września 2018, 09:59
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film