fyrfle, erotyki

27 tekstów (ero­tyki) – auto­rem jest fyr­fle.

Co widział księżyc

Po zmie­rzchu wschodzi w Barze
I wędru­je do Bud­vy niebem Sutomore
Widzi że siedzą pod drze­wem Figowym
I cze­kają aż im opadną liście

Chwi­la i jej us­ta pełne rozkoszy
Je­go roz­kosz roz­koszą jej ust

Świ­tem zas­tał piegi na ścianie pokoju
Prześcieradło sztywne
Jak­by krochmalone 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 30 września 2018, 10:21

Powstaje erotyk

Lu­bię pier­si twoich fa­lującą przestrzeń
Kiedy obiema dłońmi obie je pieszczę
I no­gi two­je gdzieś wy­soko w powietrzu
A twoim wnętrzem mo­jego ciała cud 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 31 sierpnia 2018, 20:49

2 jesienie 2 zimy 2 lata i 23 miesiące

Nim o półno­cy ek­splo­duje­my w sobie
Wy­rywasz mnie pamięci
Słowem pięknym czułym
Zap­raszającym kochającym

Miłość to tu i teraz
Żyje­my w tej chwili

Po wy­buchu gaśniemy rozkoszą
Tran­scen­den­tną przyjemnością
W której mus­ka­my Boskości
W kon­wul­sjach om­dlo­na
Lądu­jesz mi na sercu
Ja wijąc [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 23 sierpnia 2018, 04:58

Rozkoszne lato 18

CODZIEN­NIE mąż i żona
A więc mężczyz­na i kobieta
Jak pnącza po­woju czy chmielu
Spla­tają się w war­kocze miłości
Spon­ta­nicznej dążącej
Do nieskończoności
Ek­spres­ji możliwości
Zas­kocze­nia inności

Ich no­gi ręce
Umysły ser­ca języki
Wiją się serpentynią
Pętają zakręcają i wciąż
Pną do niewiado­mych uniesień
I wysokości
Żeby on w niej rozbłysł
Kwiecis­ty­mi kon­wul­sja­mi rozkoszy
Jak piętra powoju
Zak­wi­tające chwi­la po chwili
Dzwon­ka­mi kwiatu

Żeby ona eksplodowała
Rzęsis­tym krzykiem
Jak gęstość szysznego
Cha­rak­terne­go kwiecia
Lian chmielu
Krzy­kiem który zagryza
Gałązką jabłoni

Ko­bieta i mężczyzna
Żona i mąż w ekstazie
Naj­cu­dow­niej­sze owoce
Sier­pniowe­go sadu

Mi­rosław 22.08.2018r. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 22 sierpnia 2018, 07:07

Mieć i chcieć

Sta­rego dęba ciężko zwalić
Ale choć młodą brzózkę miała
O sta­rym dębie marzyła
Drżała jak osika
Żołędzie kusiły
Choć kochała smak
So­ku brzozy

I jeszcze pamiętam
Szedłem duk­tem leśnym
To nie dzięcioł w drze­wo stukał
A dziewczę
Nie płakało 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 21 sierpnia 2018, 18:51

Erotyk

Chciałbym ci zro­bić ta­kie zdjęcie
Lek­ko roz­chy­lone uda
I pomiędzy
Gdzieś na wysokości
Pra­wie kolan
Choć tak nap­rawdę w tle
Kwiat róży
Czer­wo­ny biskupi
Może na­wet bor­dem sławiony
A na płat­kach krop­le po deszczu
Rozbłysłe upal­nym słońcem
Lub na­wet stru­gi spływające
Po tych płatkach
W trak­cie ulewy
Ach gdy­byż tak jeszcze udało mi się
Uchwy­cić nad ni­mi gzygzak błyskawicy
Lub wszys­tkie niedopowiedzenia
Tęczy 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 4 czerwca 2018, 08:58

* * *

Ciała nie zaślu­bione
Nig­dy tak nie zapłoną
Jak buchają łoża
W których mąż z żoną 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 28 grudnia 2017, 10:49

* * *

W dni wol­ne
Od świ­tu do połud­nia
Mąż i żona
To bez­dennej ero­tyki studnia 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 28 grudnia 2017, 10:30

LISTOPAD

Właści­wie erotyki
Po­winienem pisać
W te świ­ty poranki
Przed­połud­nia popołudnia
Wie­czo­ry noce
Gdy jes­teśmy jed­nym ciałem
Mie­szka­niem dla siebie
Na­miętną plątaniną
Roz­koszą pieszczot
Wtu­leniem pocałunków
Słodziu­chną lep­kością wnętrz
Słowem praw­dy wspólni
Jes­teśmy esen­cją poezji
Esen­cją nie metaforą
Ale­gorią porównaniem
Stro­fami genialnymi
Poezją nad wierszami
Kocha­my się

Mi­rosław 13.11.2017r.
Beskidy 

erotyk
zebrał 9 fiszek • 13 listopada 2017, 10:59

Niedzielnego Poranka we Wrześniu

Wi­ruje­my w kocha­niu prze­pięknym
Mie­sza­my się z roz­budzo­nego po­ran­ka żywot­nością
Nasze głosy śpiewają so­bie wzajemnie
Zachwyt ra­dości kocha­nia
Roz­koszy is­tnienia
Spla­tają się z we­sołym świego­tem ptaków
I cichnącym już szu­mem ule­wy
Drżączkę rumianych [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 28 września 2017, 16:20
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

7 października 2018, 22:37yestem sko­men­to­wał tek­st KOŚCIÓŁ GAR­NI­ZONO­WY W KA­TOWI­CACH [...]

7 października 2018, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st KOŚCIÓŁ GAR­NI­ZONO­WY W KA­TOWI­CACH [...]

7 października 2018, 12:58yestem sko­men­to­wał tek­st Lepszy bu­rok z ogródka, [...]

7 października 2018, 12:51yestem sko­men­to­wał tek­st Współcześnie, może na­wet awan­gardo­wo

7 października 2018, 11:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czasem wiążemy Bo­gu tak [...]

7 października 2018, 11:28fyrfle do­dał no­wy tek­st Lepszy bu­rok z ogródka, [...]

7 października 2018, 10:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st co krok dep­czę mi­liony [...]

7 października 2018, 10:01fyrfle do­dał no­wy tek­st Współcześnie, może na­wet awan­gardo­wo

6 października 2018, 14:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Słowo uwodzi, wygląd zachęca, [...]

6 października 2018, 09:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st KOŚCIÓŁ ŚWIĘTYCH APOS­TOŁÓW PIOT­RA [...]