fyrfle, erotyki

28 tekstów (ero­tyki) – auto­rem jest fyr­fle.

RAJ

Prze­pięknie doskonałą
Stworzył ciebie Dob­ry Bóg
W pier­si uposażył
Najrozkoszniejsze
Boskie
Jak naj­bar­dziej Bosko
Ule­pić je mógł
Całością te­go cudu
Krze­pi mo­je szczęście
Nasze
Pie­szczo­ne moimi dłońmi
Cud­nie falują
Całowa­ne go­tujący­mi się wargami
Nab­rzmiewają w moich ustach
Jak­by wy­pełniała się nu­tami pięciolinia
Pucha­tość przesmaczna
Wtu­la się w mo­je piersi
Co wchłaniają jej miękkość
Gorącą przyjemność
De­likat­nie wybrzmiewają
Mus­kając tors
Pat­rzę w twój przeszczęśliwy
Kocha­ny kochający uśmiech 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 4 listopada 2018, 10:23

Co widział księżyc

Po zmie­rzchu wschodzi w Barze
I wędru­je do Bud­vy niebem Sutomore
Widzi że siedzą pod drze­wem Figowym
I cze­kają aż im opadną liście

Chwi­la i jej us­ta pełne rozkoszy
Je­go roz­kosz roz­koszą jej ust

Świ­tem zas­tał piegi na ścianie pokoju
Prześcieradło sztywne
Jak­by krochmalone 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 30 września 2018, 10:21

Powstaje erotyk

Lu­bię pier­si twoich fa­lującą przestrzeń
Kiedy obiema dłońmi obie je pieszczę
I no­gi two­je gdzieś wy­soko w powietrzu
A twoim wnętrzem mo­jego ciała cud 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 31 sierpnia 2018, 20:49

2 jesienie 2 zimy 2 lata i 23 miesiące

Nim o półno­cy ek­splo­duje­my w sobie
Wy­rywasz mnie pamięci
Słowem pięknym czułym
Zap­raszającym kochającym

Miłość to tu i teraz
Żyje­my w tej chwili

Po wy­buchu gaśniemy rozkoszą
Tran­scen­den­tną przyjemnością
W której mus­ka­my Boskości
W kon­wul­sjach om­dlo­na
Lądu­jesz mi na sercu
Ja wijąc [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 23 sierpnia 2018, 04:58

Rozkoszne lato 18

CODZIEN­NIE mąż i żona
A więc mężczyz­na i kobieta
Jak pnącza po­woju czy chmielu
Spla­tają się w war­kocze miłości
Spon­ta­nicznej dążącej
Do nieskończoności
Ek­spres­ji możliwości
Zas­kocze­nia inności

Ich no­gi ręce
Umysły ser­ca języki
Wiją się serpentynią
Pętają zakręcają i wciąż
Pną do niewiado­mych uniesień
I wysokości
Żeby on w niej rozbłysł
Kwiecis­ty­mi kon­wul­sja­mi rozkoszy
Jak piętra powoju
Zak­wi­tające chwi­la po chwili
Dzwon­ka­mi kwiatu

Żeby ona eksplodowała
Rzęsis­tym krzykiem
Jak gęstość szysznego
Cha­rak­terne­go kwiecia
Lian chmielu
Krzy­kiem który zagryza
Gałązką jabłoni

Ko­bieta i mężczyzna
Żona i mąż w ekstazie
Naj­cu­dow­niej­sze owoce
Sier­pniowe­go sadu

Mi­rosław 22.08.2018r. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 22 sierpnia 2018, 07:07

Mieć i chcieć

Sta­rego dęba ciężko zwalić
Ale choć młodą brzózkę miała
O sta­rym dębie marzyła
Drżała jak osika
Żołędzie kusiły
Choć kochała smak
So­ku brzozy

I jeszcze pamiętam
Szedłem duk­tem leśnym
To nie dzięcioł w drze­wo stukał
A dziewczę
Nie płakało 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 21 sierpnia 2018, 18:51

Erotyk

Chciałbym ci zro­bić ta­kie zdjęcie
Lek­ko roz­chy­lone uda
I pomiędzy
Gdzieś na wysokości
Pra­wie kolan
Choć tak nap­rawdę w tle
Kwiat róży
Czer­wo­ny biskupi
Może na­wet bor­dem sławiony
A na płat­kach krop­le po deszczu
Rozbłysłe upal­nym słońcem
Lub na­wet stru­gi spływające
Po tych płatkach
W trak­cie ulewy
Ach gdy­byż tak jeszcze udało mi się
Uchwy­cić nad ni­mi gzygzak błyskawicy
Lub wszys­tkie niedopowiedzenia
Tęczy 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 4 czerwca 2018, 08:58

* * *

Ciała nie zaślu­bione
Nig­dy tak nie zapłoną
Jak buchają łoża
W których mąż z żoną 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 28 grudnia 2017, 10:49

* * *

W dni wol­ne
Od świ­tu do połud­nia
Mąż i żona
To bez­dennej ero­tyki studnia 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 28 grudnia 2017, 10:30

LISTOPAD

Właści­wie erotyki
Po­winienem pisać
W te świ­ty poranki
Przed­połud­nia popołudnia
Wie­czo­ry noce
Gdy jes­teśmy jed­nym ciałem
Mie­szka­niem dla siebie
Na­miętną plątaniną
Roz­koszą pieszczot
Wtu­leniem pocałunków
Słodziu­chną lep­kością wnętrz
Słowem praw­dy wspólni
Jes­teśmy esen­cją poezji
Esen­cją nie metaforą
Ale­gorią porównaniem
Stro­fami genialnymi
Poezją nad wierszami
Kocha­my się

Mi­rosław 13.11.2017r.
Beskidy 

erotyk
zebrał 9 fiszek • 13 listopada 2017, 10:59
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

przedwczoraj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

18 stycznia 2019, 21:38yestem sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]