fyrfle, aforyzmy

228 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest fyr­fle.

Nie wiele wiem, wiem tyl­ko na pew­no, że trze­ba być szczęśliwym.

in­sp. Danioł 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 23 listopada 2018, 14:08

Je­dyny­mi praw­da­mi w naszych re­lac­jach z ludźmi są nasza naiw­ność i godze­nie się na fałsz. 

aforyzm • 18 listopada 2018, 10:58

Małżeństwo jest nies­kończoną drogą, pełną prze­wybois­tych zakrętów przed w trak­cie i po oraz jeszcze te śle­pe uliczki w bok, gdzie przychodzi stanąć pod ścianą i przyjąć wszys­tko, co się uczy­niło i cze­go się nie uczy­niło, co in­ni zro­bili nam i cze­go nie zrobili. 

aforyzm • 18 listopada 2018, 10:54

Chcesz być księżniczką, mu­sisz się myć! 

aforyzm • 30 października 2018, 18:56

Lep­szy bu­rok z ogródka, niż bu­rok ze wsi. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 7 października 2018, 11:28

Nie wódź, jeśli nie wodzisz na pokuszenie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 10 września 2018, 20:39

Su­mienie ma być czys­te, a nie według zasad. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 9 września 2018, 11:41

Na la­to nig­dy nie jest za wcześnie i nig­dy la­to nie kończy się za późno. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 24 sierpnia 2018, 07:50

Trze­ba żyć tu i te­raz, a przeszłość od cza­su do cza­su od­dać wier­szem ,opo­wiada­niem, płomieniem za­palo­nej świecy - lecz nie wol­no by była omastą na krom­ce chle­ba, które­mu imię codzienność. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 2 lipca 2018, 09:56

Niektórym cieniom nie po­win­no się da­wać ja­kiego­kol­wiek światła, tym bar­dziej poz­wo­lić im na­bierać sensu. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 18 czerwca 2018, 13:03
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:50fyrfle do­dał no­wy tek­st Pastorałka

dzisiaj, 12:30fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście dru­gie

dzisiaj, 12:11fyrfle do­dał no­wy tek­st Hetero na przys­tanku w [...]

dzisiaj, 07:22fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.12.2018r.  

wczoraj, 09:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na

wczoraj, 08:56fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście pier­wsze

przedwczoraj, 15:01Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 15.12.2018r.  

15 grudnia 2018, 10:42fyrfle do­dał no­wy tek­st 15.12.2018r.  

14 grudnia 2018, 22:32yestem sko­men­to­wał tek­st WINNI(recenzja fil­mu)