fyrfle, aforyzmy

216 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest fyr­fle.

Le­piej dob­rze życzyć sąsiadom i mod­lić się o ich wszelką po­myślność, niż po­tem mie­szkać w Turcji. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 3 maja 2018, 21:44

Je­sień po le­cie jest ra­dością dzieciństwa. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 24 stycznia 2018, 16:00

Lud, ge­nial­na me­ta­fo­ra, a może su­weren, czy tyl­ko błąd ortograficzny? 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 23 stycznia 2018, 12:07

Po­ciąg nie miłość, raczej "tram­waj zwa­ny pożąda­niem", co w per­spek­ty­wie "windą na szafot".

Insp.IKON 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 22 stycznia 2018, 11:23

Jed­ni z życia czy­nią tyl­ko ko­le­je lo­su, drudzy czy­nią zeń bo­gac­two wszel­kich trzosów.

insp.IKON 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 22 stycznia 2018, 11:21

Czas jest tyl­ko po to, aby nasze us­ta się spot­kały, a po­tem , żeby ra­miona nasze trzy­mały nas w tym po­całun­ku do os­tatnich chwil wieczności. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 17 stycznia 2018, 11:48

Trze­ba ta­kie lo­dy kręcić i tak, żeby star­czyło siana, gdy przyj­dzie się z nich wykręcić. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 15 stycznia 2018, 08:53

Ziemia nie miałaby nic prze­ciw­ko drzewom,
Gdy­by ich owo­ce nie spa­dały na stokrotki,
A korze­nie nie dziura­wiły grob­li rzek. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 15 stycznia 2018, 08:46

Miłość na grób miłości przychodzić może, lecz prze­cież mu­si z kimś żywym dzielić łoże. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 14 stycznia 2018, 09:44

Zno­wu płożyłeś się i cze­kasz pat­rząc w gwiaz­dy, słysząc anioły, a życie mi­ja jak co rok.

in­sp. RozaR 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2018, 12:27
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

25 maja 2018, 13:59RozaR sko­men­to­wał tek­st SYZYFOWIE

25 maja 2018, 12:04fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te ósme

25 maja 2018, 11:03fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te siódme

25 maja 2018, 10:07fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te szóste

25 maja 2018, 09:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st na otar­cie łez

25 maja 2018, 09:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Toujours

25 maja 2018, 09:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st paź królo­wej

25 maja 2018, 09:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st adoramus

25 maja 2018, 09:14fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudziestę piąte

25 maja 2018, 08:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st paź królo­wej