fyrfle, aforyzmy

223 teksty (afo­ryz­my) – auto­rem jest fyr­fle.

Nie wódź, jeśli nie wodzisz na pokuszenie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 10 września 2018, 20:39

Su­mienie ma być czys­te, a nie według zasad. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 9 września 2018, 11:41

Na la­to nig­dy nie jest za wcześnie i nig­dy la­to nie kończy się za późno. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 24 sierpnia 2018, 07:50

Trze­ba żyć tu i te­raz, a przeszłość od cza­su do cza­su od­dać wier­szem ,opo­wiada­niem, płomieniem za­palo­nej świecy - lecz nie wol­no by była omastą na krom­ce chle­ba, które­mu imię codzienność. 

aforyzm • 2 lipca 2018, 09:56

Niektórym cieniom nie po­win­no się da­wać ja­kiego­kol­wiek światła, tym bar­dziej poz­wo­lić im na­bierać sensu. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 18 czerwca 2018, 13:03

Człowie­czeństwo jest bar­dzo pros­te i fak­tycznie je­go an­ty­tezą jest samotność. 

aforyzm • 11 czerwca 2018, 07:16

Ser­ce może pi­sać na dru­gim i w dru­gim ser­cu cu­da, ale więcej znaczy zaw­sze na­pisa­ne czar­nym at­ra­men­tem na białej kartce. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 28 maja 2018, 11:14

Le­piej dob­rze życzyć sąsiadom i mod­lić się o ich wszelką po­myślność, niż po­tem mie­szkać w Turcji. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 3 maja 2018, 21:44

Je­sień po le­cie jest ra­dością dzieciństwa. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 24 stycznia 2018, 16:00

Lud, ge­nial­na me­ta­fo­ra, a może su­weren, czy tyl­ko błąd ortograficzny? 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 23 stycznia 2018, 12:07
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

13 września 2018, 21:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st DYWIZJON 303BIT­WA O AN­GLIĘ [...]

13 września 2018, 15:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nie wódź, jeśli nie [...]

13 września 2018, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Pewien pol­ski nsuczyczy­ciel w [...]

13 września 2018, 10:27fyrfle do­dał no­wy tek­st TRANSATLANTYK

13 września 2018, 08:40Badylek sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto osiem­dziesiąte szóste

13 września 2018, 08:16Badylek sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto pięćdziesiąte pier­wsze

13 września 2018, 08:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Oddech

13 września 2018, 06:01fyrfle do­dał no­wy tek­st CZŁOWIEK, KTÓRY ZA­BIŁ DON [...]

13 września 2018, 04:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wódź, jeśli nie [...]

12 września 2018, 19:31danioł sko­men­to­wał tek­st Heroizm nie po­wodu­je założone­go [...]