fyrfle, aforyzmy

196 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest fyr­fle.

Przy mar­twym można przys­tanąć, ofiaro­wać mu mod­litwę, po czym na­leży iść da­lej w życie i czy­nić je możli­wie naj­częściej szczęśli­wym, a na pew­no nie wol­no tru­pa pielęgno­wać, bo kto z cuchnącym tru­pem się za­daje ten mar­two­ty zgni­lizną się staje. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 1 grudnia 2017, 14:10

Sa­mot­ność nie jest człowiekiem. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 30 listopada 2017, 16:35

Kto wra­ca, choćby po moście Ka­rola, ten wyw­ra­ca nie tyl­ko siebie.

insp.Whitename 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 22 listopada 2017, 15:03

Mężczyz­na, to naj­większy skarb kobiety. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 22 listopada 2017, 10:39

Wszys­cy jes­teśmy kulsonami. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 20 listopada 2017, 21:09

Niech życie będzie ta­kie, żeby śmierć mogła się wzo­ro­wać na je­go pięknie i radości. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 13 listopada 2017, 14:42

Niech każdy pil­nu­je swo­jego piękna. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 2 listopada 2017, 17:45

Na­wet zła praw­da by­wa bez­pie­czną.

in­sp. Niusza 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 15 października 2017, 21:15

Źródło światła kończy się sto­sem.

In­sp. Eskimo 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 10 października 2017, 16:40

Świat nie jest czar­no - biały, co wca­le nie oz­nacza, że mu­si być nienormalny.

In­spi­rowa­ny prześla­dowa­niami w os­tatnich dniach chrześci­jan na uni­wer­sy­tecie w Oksfordzie. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 10 października 2017, 15:07
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 12:09fyrfle sko­men­to­wał tek­st odchodzę

dzisiaj, 12:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Opowieść o nor­malnym człowieku

dzisiaj, 11:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Adwent

dzisiaj, 11:52fyrfle do­dał no­wy tek­st Wigilijny Stół

dzisiaj, 11:46fyrfle do­dał no­wy tek­st Jej Powrót

dzisiaj, 11:45carolyna sko­men­to­wał tek­st Opowieść o nor­malnym człowieku

wczoraj, 22:14Irracja sko­men­to­wał tek­st Adwent

wczoraj, 20:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Adwent

wczoraj, 17:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st Adwent

wczoraj, 17:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Lu­bię kiedy mówisz dob­ra­noc, śpij [...]