fyrfle, teksty ze stycznia 2012 roku

3 teksty ze stycznia 2012 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

fyrfl w dniu święta ziemniaka

W dniu kiedy świat czci ziemniaka
War­to życzyć To­bie Mi Im
By umieć zat­rzy­mać w sobie
Tę jedną cza­sami chwilę
Która na­da reszcie cza­su sens
Może tyl­ko dzięki niej
Oszu­kamy resztę dni i nocy
Kto wie
Może jeszcze raz dany [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 stycznia 2012, 17:51

Fyrfl branżowy

Lu­bi strze­lać do zwierząt
Lu­bi gnębić podwładnych
Lu­bi kadzić przełożonym
Lu­bi dos­ta­wać kwartalniki
Lu­bi poz­ba­wić dodatku
Lu­bi poz­ba­wić złudzeń co do człowieka
Lu­bi dar­mową wódkę
Lu­bi to­warzys­two księży
Lu­bi się nie przemęczać
Lu­bi wykrętne odpowiedzi
Lu­bi swe obo­wiązki zle­cić komuś
Lu­bi mówić przepracowanym
Lu­bi liczyć gwiazdki
Lu­bi upa­jać się władzą
Lu­bi widzieć strach w oczach
Lu­bi two­je łzy
Lu­bi mieć szkod­li­we pomysły
Lu­bi po­niewierać niezależnością
Lu­bi mierność
Lu­bi wier­ność swe­mu stołku
A kiedy go popędzą w cholerę
To se założy firmę ochro­ny mienia 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 stycznia 2012, 10:51

Fyrfl Nam(jeszcze)

W aro­macie mo­jej kawy
Za­wiera się wrzask dzi­kich sosen
Łama­nych wściekłością wiatru

Jej aro­mat koi ból istnienia
W drwi­nach spoj­rzeń i politowania
Tych co w zgodzie z podłością losu

W aro­macie mo­jej kawy
Za­sadza się nasza więż
Kiedy lewą dłonią [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 stycznia 2012, 11:14
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:50fyrfle do­dał no­wy tek­st Pastorałka

dzisiaj, 12:30fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście dru­gie

dzisiaj, 12:11fyrfle do­dał no­wy tek­st Hetero na przys­tanku w [...]

dzisiaj, 07:22fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.12.2018r.  

wczoraj, 09:01fyrfle sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na

wczoraj, 08:56fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście pier­wsze

przedwczoraj, 15:01Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 15.12.2018r.  

15 grudnia 2018, 10:42fyrfle do­dał no­wy tek­st 15.12.2018r.  

14 grudnia 2018, 22:32yestem sko­men­to­wał tek­st WINNI(recenzja fil­mu)