fyrfle, teksty z sierpnia 2012 roku

6 tekstów z sier­pnia 2012 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Fyrfl pisany przez ch

Roz­ważmy dziś ta­ki oto zwrot
Mówi się na przykład o mnie
Że jestem...ujem
Może to oznaczać
Iż jes­tem wredny
Pod­pier­da­lam oszu­kuje wy­korzys­tu­je ludzi
Biję żonę i kochankie


W dru­gim znacze­niu te­go zwrotu
Chodzi o erotykę
A na­wet porno
Niewias­ta czy mężczyzna
Widząc mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 sierpnia 2012, 10:17

Wyrzu­cona z roz­bi­tego BMW se­rii 5, lecąc na­wet 20 metrów, mo­tylem raczej nie będziesz. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 sierpnia 2012, 08:45

Fyrfl sprzątającym

Oder­wałem się na chwilę od szmaty
By wniknąć w twój umysł bogaty
Po­myślałem od­wiedzę two­je stęsknione serce
Od­mierzę am­pli­tudę czy me­ga i czy herce
Głębo­ko po­pat­rzę w two­je oczy
I już wiem cze­go ro­bal duszę toczy
Sa­ma zaś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 sierpnia 2012, 13:03

Kask na bez­ro­zumiu mo­tocyk­listy, to po to, aby nie za­nie­czyszczać jez­dni, chod­ni­ka, drzew przyd­rożnych, płotów,..... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 sierpnia 2012, 10:54

Fyrfl świąteczny

Zna­lazłem go dzisiaj
Przy fi­liżan­ce gorącej kawy
I wy­ciągnąłem ze zmarzlin tabu
Nieba­nal­ny wielok­rotny wykrzyczany
Pop­ro­sił mnie bym go bronił
I niósł w świat
Je­go ge­nial­ność i dobrodziejstwo
Jak niesie się przepis
Na no­we cias­to z serem
Pop­ro­sił mnie
Bym złożył od [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 sierpnia 2012, 09:30

Fyrfl w kratkę

A mi się marzy szkoc­kich spódnic krata
W niej uniesionych ko­lan równy krok
Dum­nych kobzia­rzy po­suniętych w latach
Z kosą śmier­ci os­wa­jających wzrok

Nie mie­szczę się w ka­talo­gach życia
Nie ma mnie w ka­zaniach z księżych prawd
Jestem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 sierpnia 2012, 12:26
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 11:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

wczoraj, 11:35fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.07.2018r.  

przedwczoraj, 17:33Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st TATUŚ

przedwczoraj, 08:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st warkocz fran­cuski

przedwczoraj, 08:26fyrfle sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.  

przedwczoraj, 08:18fyrfle do­dał no­wy tek­st 17.07.2018r.  

przedwczoraj, 06:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

przedwczoraj, 06:48fyrfle do­dał no­wy tek­st TATUŚ

16 lipca 2018, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

16 lipca 2018, 15:40Lola Lo­la sko­men­to­wał tek­st 04.07.2018r.