fyrfle, teksty z sierpnia 2011 roku

3 teksty z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Fyrfl okołozielny

Fyr­fl Gul­ge­wanc kocha swoją par­tnerkę.No wiec wstał te­go wtor­ku przed szóstą i nie pędzącym kro­kiem udał się pod kościół.Przed mu­rem z czer­wo­nej czes­kiej cegły mieściła się przychod­nia gi­neko­logiczna.Dla Fyr­fla na­tural­nym jest,że idzie [...] — czytaj całość

opowiadanie • 19 sierpnia 2011, 15:12

Fyrfl zaangażowany

Pier­wsza zwrot­ka to furia
Wściekły atak na zastane
Auto­ryte­ty re­ligie schematy
In­sty­tuc­je nor­my prawdy

Dru­ga zwrot­ka plu­je krwią
Ocieka wydzielinami
Czuć wszecho­bec­ne ekskrementy

W trze­ciej pa­noszy się nowe
Ezo­tery­ka tryumfuje
Wers os­tatni Eutanazja 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 sierpnia 2011, 14:51

fyrfle gulgnące

Poete na­pisał Bóg ósme­go dnia
Poeta to ośmiod­niowy tydzień
Poeta prze­kazu­je Boga
Poez­ja ma im­pri­matur Boga

Poete nie wol­no krytykować
Poete nie wol­no oceniać
Poete trze­ba wielbić

Poete pod­sy­ca sam Diabeł
Diabła stworzył Bóg
Nim co­kol­wiek stworzył-dnia zero
Stworzył na podobieństwo
Dokład­ne po­dobieństwo swo­jej duszy

Oto Poeta
Oto Poezja 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 sierpnia 2011, 16:44
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

25 maja 2018, 13:59RozaR sko­men­to­wał tek­st SYZYFOWIE

25 maja 2018, 12:04fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te ósme

25 maja 2018, 11:03fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te siódme

25 maja 2018, 10:07fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te szóste

25 maja 2018, 09:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st na otar­cie łez

25 maja 2018, 09:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Toujours

25 maja 2018, 09:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st paź królo­wej

25 maja 2018, 09:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st adoramus

25 maja 2018, 09:14fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudziestę piąte

25 maja 2018, 08:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st paź królo­wej