fyrfle, teksty z maja 2017 roku

71 tekstów z ma­ja 2017 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Pi­wonia przez płot
Cud­nym czer­wo­nym okiem
Wygląda czerwca 

haiku
zebrał 3 fiszki • 31 maja 2017, 12:28

22.05.2017r.

Po­nie­działek jak to po­nie­działek, budzi nas jas­nym i opa­lającym słońcem, które zachęca do ra­dości życia, pod­po­wiada wszel­kie możli­wości, żeby dać so­bie wza­jem­nie szczęście i jest w do­dat­ku ma­jowym po­nie­działkiem - pełnią wiosny, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 31 maja 2017, 09:00

List

A te­raz wi­tam Cię ser­decznie
Czas płynie szyb­ko
Przys­pie­sza­ny jak­by pod­mucha­mi
Po­ry­wis­te­go zim­ne­go wiat­ru
Im słońce wyżej
Im dzień dłużej
Tym dni wy­my­kają się szyb­ciej
Pośród codzien­ności
Cieka­we czy ktoś pa­mięta
Smak wczo­raj­sze­go obiadu
I treść rozmów mu to­warzyszących
Czy ktoś zat­rzy­mał w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 31 maja 2017, 07:20

Kwitnące: jabłoń,
Grusze w me­lodiach pszczół.
Rozbuzowanie. 

haiku
zebrał 3 fiszki • 30 maja 2017, 12:19

21.05.2017r.

Budzi­my się w po­koju wy­pełnionym pro­mieniami słoneczny­mi. Ro­bimy so­bie śniada­nie, szczęśli­wi, uśmie­chnięci i pełni wi­goru. Je­my je jak zwyk­le w cichym zakątku przed do­mem, w słońcu i owiewa­ni chłodem bry­zy mor­skiej. Potem [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 30 maja 2017, 08:32

Cze­mu jest tak, że kiedy piszę prawdę o na­turze - mar­twej czy ożywionej, to ludzie ślą mi zachwy­ty, a kiedy piszę prawdę o człowieku, to ci sa­mi ludzie w naj­lep­szym wy­pad­ku milczą? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 maja 2017, 12:22

20.05.2017r.

Wsta­jemy o piątej ra­no. Przy­goto­wuje­my ka­nap­ki na drogę, kawę i her­batę. Po­tem je­my śniada­nie i jeszcze ma­my czas na wy­picie ka­wy. dziesięć po szóstej bie­rze­my wa­liz­ki, za­myka­my dom i idziemy spo­koj­nie na [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 29 maja 2017, 11:10

Umajony

Po­marańcza­mi azalii
Mo­zaiką ziele­ni zboczy Beskidów
Wiat­rem fa­lującym łąkami
Jas­krów ru­mianków i traw
Brązową opalenizną
I czte­rolis­tną ko­niczyną
Przy­wieziony­mi znad Bałtyku
Jak każde­go dnia wędrówką
W której dłoń nie przes­ta­je trzy­mać dłoni
Wścib­skim wzro­kiem dewotek
Spo­między Ma­ryj­nej pieśni
Za­wodzo­nej pod kapliczką

Tak po­woli do­pełnia się maj 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 maja 2017, 09:45

Gdy za­pytasz czym
Kon­wa­lii biel odpowiem
Al­che­mią maja 

haiku
zebrał 8 fiszek • 28 maja 2017, 21:44

Niosą słodycz bzów
Morza wód ożyw­czy chłód
Pod­muchy wiatru 

haiku
zebrał 8 fiszek • 25 maja 2017, 12:39
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI 

przedwczoraj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

18 stycznia 2019, 21:38yestem sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]