fyrfle, teksty z maja 2017 roku, strona 2

71 tekstów z ma­ja 2017 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Maj

Wędru­jemy fa­lującym kra­job­ra­zem
Skóra zmienia ko­lor na brązo­wy
Lecące sta­da gęsi zastępują łabędzie
Jed­na fa­la kończy się pienistą grzywny
A za nią na­pierają ko­lej­ne z glo­nami
Lub tyl­ko z ka­wałkiem spa­lonej szcza­py
Skuter [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 maja 2017, 19:39

* * *

Lu­bię na ciebie patrzeć
Kiedy tak ra­dośnie idziesz
Po ko­bier­cu z zielo­nych traw
I żółtych kwiatów mniszków
Z głową ukoronowaną
Śpiewem kosów i słowików
Wkraczasz w cień świerka
Rozświet­lając go 
Lu­bię tak patrzeć

Jak idziesz
I codzien­nie przychodzisz do mnie
Ma­jową wiosną 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 maja 2017, 14:18

Pew­na pra­coho­liczka z Chłopów
Już cza­su nie miała dać chłopu
Ten wnet się zreflektował
I zawyrokował
Już w in­nej kro­ku od świ­tu i po zmroku 

limeryk
zebrał 1 fiszkę • 16 maja 2017, 16:33

16.05.2017r.

Przez pier­wsze piętnaście dni ma­ja dwa­naście było deszczo­wych, a trzy słoneczne. Dob­rze, że te os­tatnie dni cho­ciaż są ciepłe. Dzi­siaj jest prze­mien­nie, raz biorą górę chmu­ry, a raz słońce pięknie świeci, ale [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 16 maja 2017, 14:24

14.05.2017r.

O trzy­nas­tej obo­je stwier­dza­my, że chmu­ry, które to­warzyszyły nam w po­ran­nym spa­cerze i po­tem jeszcze pa­noszyły się przed połud­niem, ro­zeszły się i nasz plan wejścia na Gro­jec w słońcu i ciep­le, powinien [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 15 maja 2017, 15:10

W Bel­gii (dziel­ni­ca Fran­cji ) przyz­na­no oby­watel­stwo robotowi. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 maja 2017, 15:38

Pierwszym by ostatnimi

Każą sta­wiać życiu kropkę w pół zdania
Stąd przez nich szczęśli­wych tyl­ko margines
Mówią życiem służ pieniądzowi
Za­miast mówić życiu za każdy dzień
Odpłacaj szczęściem
Mówią on powiedział
A po­win­ni mówić pomyśl
Bełkocą uchodźcy obowiązkiem
Braćmi emig­ranci rozkazują
Wan­da­lem og­rzmią ok­rzyczą zbójem
Który prawdę sprajem
Na murze o nich jak Bas­quiat odmaluje
Pisząc czer­wo­nością krwistą

ejucH*

Bes­kid Żywiec­ki 12.05.2017r.
*czy­taj od tyłu 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 maja 2017, 15:09

Pe­wien ra­bin w czes­kim Mis­tku - Frydku,
Żeby książe pan nań nie mówił - Żydku.
Wy­myślił coś co go rozsławia,
Fi­lozofów wieki zastanawia.
Spy­tał - czyż ru­ra, to nie ko­bieta wielok­rotne­go użytku!? 

limeryk
zebrał 3 fiszki • 14 maja 2017, 15:05

Rozśpiewa­ny kos
W roz­kwi­tającym bzie
Ma­jowa burza 

haiku
zebrał 5 fiszek • 12 maja 2017, 19:13

Błyszczą i grzmocą
Gi­gan­to­mania ulew
Burz znad Skrzycznego 

haiku
zebrał 2 fiszki • 12 maja 2017, 19:10
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film