fyrfle, teksty z maja 2013 roku

5 tekstów z ma­ja 2013 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Fyrfl z modlitw

Modlę się o ra­dość lesbijek
Ich le­gal­ne związki partnerskie
Modlę się o uśmiech ich dzieci
Z pożogi he­tero­sek­sual­nych przygarnięte

Modlę się o kapłaństwo gejów i kobiet
Choć re­ligie nie mają rac­ji bytu
Modlę się sens dla transwestytów
Bo realniejsi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 29 maja 2013, 09:30

Fyrfl z wykolein regionalnych

Jej włosy są dla mnie erotykiem
Roz­rzu­cone zachęcająco falują
Kołysa­ne nierówny­mi torami
Jej us­ta tak bar­dzo pragną
Jak mo­je sek­sploz­ji i erosplazy
Pisze­my właśnie erotyk
Jej oczy o tym wiedzą
Skrzą się płoną w pożądaniu
Dos­trzegły że są pożądane
Tak bardzo [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 22 maja 2013, 09:46

Fyrfl małżeński piąty

Uciekasz ode mnie jak świt od nocy
Tym­cza­sem pragnę
Nasze­go wspólne­go snu
Nie real­ne marzenie
Bo­les­ne wspomnienie
Dlacze­go tak jest
Ot tak
Po prostu
Czas czas czas
Cza­sami leczy
Cza­sami za­bija rany
A w za­mian szramy
Naj­częściej mor­du­je spontaniczność
Po­woli jak­by smakował
Uni­ces­twia miłość
Czas dał nam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 maja 2013, 10:47

Fyrfl o wiośnie i śmierci.

Ko­bieta w tak zwa­nym trze­cim wieku
Wy­rażała zachwyt szczęśli­wym świer­go­tem kosów
Gdzieś na naj­wyższej gałęzi
Rozbłysłej w pro­mieniach słońca brzozy
Jed­nocześnie skłoniła się pięknym narcyzom
Roz­czu­liły ją też ideal­nie po­marańczo­we tulipany
Ka­nar­ki żółtych kwiatów forsycji
Od­bi­jały się w szklistych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 maja 2013, 09:33

Fyrfl wartościujący

Oce­niasz mnie bo tak cię nauczono
A ja jes­tem buntem
Twe­go zaprzeczeniem
Porównu­jesz mnie do jadów
Który­miś nasączona
Ja to sława multikopulacji
Wsadzasz mnie po między re­gały norm
Jam nie do poukładania
Próbu­jesz mnie opisać
Chaosem jes­tem więc nie opisanym
Tak cię [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 2 maja 2013, 11:25
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film