fyrfle, teksty z lutego 2012 roku

3 teksty z lu­tego 2012 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Fyrfl drogi(kompletnie nie z Peckinpacha)

Siedząc w sa­mot­ności i próżności myślę!
Maj eta miesiac wy­bujałej jurności
Dziuruf w drodze nie ubywa
Za to przy nich mołdaw­skich mi­niówek przybywa
Euro­pa da­leko,mi przy­bywa lat.
One os­toją spol­ko­ju i tol­ka piatdiesiat.
Stoją wyprężone jak mor­skie latarnie
Z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 lutego 2012, 12:00

Fyrfl małżeński drugi

Są rzeczy ważniej­sze od miłości
Kocha­nie daj mi pi­lota do telewizora
Są rzeczy od sma­ku ust ważniejsze
Wiesz kot­ku jut­ro zro­bimy grila

Są rzeczy ważniej­sze od czułości
Mu­simy coś odłożyć na czarną godzinę
Są rzeczy ważniej­sze od wspólnej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 lutego 2012, 19:07

Fyrfl ocenzurwany

Wol­ność nie pod­pi­sała ACTA
Wol­ność nie przyj­mu­je po­leceń z am­ba­sady amerykańskiej
Wol­ność nie zapłaci za cd Ade­le 62 PLN
Wol­ność nie zapłaci za cd Gien­ka 42 PLN
Wol­ność nie pod­da­je się dyktatowi
Wol­ność nie śniada w Mc [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 lutego 2012, 17:58
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

7 października 2018, 22:37yestem sko­men­to­wał tek­st KOŚCIÓŁ GAR­NI­ZONO­WY W KA­TOWI­CACH [...]

7 października 2018, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st KOŚCIÓŁ GAR­NI­ZONO­WY W KA­TOWI­CACH [...]

7 października 2018, 12:58yestem sko­men­to­wał tek­st Lepszy bu­rok z ogródka, [...]

7 października 2018, 12:51yestem sko­men­to­wał tek­st Współcześnie, może na­wet awan­gardo­wo

7 października 2018, 11:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czasem wiążemy Bo­gu tak [...]

7 października 2018, 11:28fyrfle do­dał no­wy tek­st Lepszy bu­rok z ogródka, [...]

7 października 2018, 10:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st co krok dep­czę mi­liony [...]

7 października 2018, 10:01fyrfle do­dał no­wy tek­st Współcześnie, może na­wet awan­gardo­wo

6 października 2018, 14:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Słowo uwodzi, wygląd zachęca, [...]

6 października 2018, 09:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st KOŚCIÓŁ ŚWIĘTYCH APOS­TOŁÓW PIOT­RA [...]