fyrfle, teksty z listopada 2017 roku

65 tekstów z lis­to­pada 2017 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Ludzie chodzą do kościołów bo chodzą, ale w tym chodze­niu nie ma wiary w kapłanów, myślę, że cza­sem jest wiara w Boga. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 listopada 2017, 20:30

Sa­mot­nik jest przyczyną swo­jej samotności. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 listopada 2017, 17:37

Sa­mot­ność nie jest człowiekiem. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 30 listopada 2017, 17:35

30.11.2017r.

Ze trzy dni te­mu po­wiesiłem si­kor­kom ki­lo słoneczni­ku w spec­jalnym do­zow­ni­ku i opy­liły całość! Mają ape­tyt i cały czas ich pełno przy po­jem­ni­ku. Dzi­siaj za­wiesiłem im dla od­miany me­nu w dwóch miejscach [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 30 listopada 2017, 17:04

ŁAGODNA(recenzja filmu)

Kil­ka dni te­mu w jed­nym z ty­god­ników przeczy­tałem wy­wiad z księdzem pra­cującym na mis­ji w Ros­ji i tam użył on tra­giczne­go ok­reśle­nia na Ros­jan. Miano­wicie po­wie­dział, że są ludźmi nieludzki­mi. Wy­dało mi [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 1 fiszkę • 30 listopada 2017, 08:27

Latająca hodowla

Z ko­loro­wych zórz czer­wco­wego świ­tu wyłaniała się Kra­sula - ho­len­der­ska kro­wa mleczna, która jak co dzień le­ciała z Bes­ki­du Sądec­kiego na zbocza Ma­tys­ki w Bes­kidzie Żywiec­kim, żeby pod­dać się po­ran­ne­mu udo­jowi i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 29 listopada 2017, 17:54

Na gładką cerę

Jed­na po­wie molestowanie
Dru­ga mam branie 

fraszka
zebrała 5 fiszek • 28 listopada 2017, 21:20

Nadzieja cze­kając nie próżnu­je, idzie po swo­je - szczęście człowieka. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 listopada 2017, 16:05

Prze­myśle­nia, pod­szy­te smut­kiem ta­jem­ni­cy nies­pełnienia - czy są drogą do ot­wartych ra­mion, które za­cisną się moc­no w twoich ot­wartych ra­mionach, czy są dro­gow­ska­zem do ust które z całych sił, z całej gorącości wnętrza za­cisną się na twoich war­gach, a tym sa­mym czy za­wiodą Cię w jed­ność w miłości, za­wie­rze­niu i zaufaniu? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 listopada 2017, 14:46

13.09.2017r.

Jeszcze raz mu­siałem opo­wie­dzieć swo­je życie i streścić wszys­tkie niepot­rzeb­ne, a za­razem za­winione prze­ze mnie śmier­ci ludzkie. Po­now­nie opo­wie­dzieć wszys­tkie podłości, których byłem świad­kiem i w których chcąc bądź nie wziąłem udział. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 28 listopada 2017, 12:46
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film