fyrfle, teksty z listopada 2015 roku

28 tekstów z lis­to­pada 2015 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Tra­cisz czas szu­kając kwiatu jed­nej nocy.
Znajdź ten, który kwit­nie każde­go dnia i każdej nocy,
A kwit­nieniem swoim spra­wia, że Ty też kwitniesz,
Każde­go po­ran­ka i każde­go wieczora,
I ra­zem jes­teście kwietną ra­batą przez wszystkie
Wasze dni, tu na ziemi, po kres w śmierci. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 listopada 2015, 12:11

Fyrfl z listów

Miłość w listach
Pisze szczęście
I po­syła je
Ja­ko codzienność

Miłość w listach
Pisze radość
I po­syła je jako
Bi­let w jedną stronę

Miłość w listach
Piszę codzienność
Spokój Szczęście
Ciszę Radość

Miłość w listach
Pisze piękno
Codzien­ności bez krzywd
Modląc im by do śmierci 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 27 listopada 2015, 07:45

Miłość w lis­tach pisze szczęście
I po­syła je ja­ko codzienność. 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 26 listopada 2015, 07:55

OPOWIADANIE DLA TERAPEUTKI CZ. 14

- Wstydzi­libyśta się! Gżum si na świn­ty źymi! Tfu! Zap­rzańce dźwi­cy naszy! Ićta stunt, bo pro­boszczo­wi pwim, bo na mi­lic­jum zadzwuńe!
- Dzień dob­ry święta ko­bieto! - Wi­tek przy­witał ją nie zrażony, ani [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 10 fiszek • 25 listopada 2015, 09:05

Deszcz śni kalinę,
Kos spełnieniem snów ko­ta - 
Urealniając. 

haiku
zebrał 7 fiszek • 24 listopada 2015, 07:47

23.11.2015r. WIGILIA

Życie jest piękne. My jes­teśmy piękni. My jes­teśmy życiem. Miałem dzi­siaj do­dawać ko­lejną część opo­wiada­nia dla te­rapeut­ki - drugą z czte­rech os­tatnich, na­pisa­nych już tu­taj w Bes­ki­dach, ale piszę to co jest [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 8 fiszek • 23 listopada 2015, 09:16

Kończy się drugi.
- Trze­ci? - Też miodowy!
I tak do śmierci. 

haiku
zebrał 5 fiszek • 22 listopada 2015, 13:17

Baj­ka, raj, wolność,
Miłość, na­miętność, przy­jaźń - 
ZWIĄZEK BEZ ŚLUBU. 

haiku
zebrał 7 fiszek • 21 listopada 2015, 12:47

OPOWIADANIE DLA TERAPEUTKI CZ. 13

Sta­li te­raz, trzy­mając się za dłonie i roz­gląda­li się dookoła. Mieli przed sobą szachow­ni­ce pól. Jed­ne były pros­tokąta­mi czar­nej zaora­nej ziemi, po­zos­ta­wionej na zimę w głębo­kiej i os­trej ski­bie, tak aby mróz, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 20 listopada 2015, 08:55

FYRFL ALEI MODRZEWIOWEJ

Idę mod­rze­wiową aleją
Do której tu­li się lis­to­pado­wy deszcz
Jest cichy i spokojny
Pra­wie nieukołysany
Me­lodią wschod­niego wiatru

Mo­je sto­py za­nurzają się
W bur­szty­nowym sza­lu mod­rze­wiowych igieł
Stąpam po igłach a jakby
Prze­cież po pta­sim puchu

Szal bur­szty­nowych igieł
Pro­wadzi mnie do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 listopada 2015, 07:59
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film