fyrfle, teksty z listopada 2012 roku

5 tekstów z lis­to­pada 2012 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Fyrfl nomad

Cze­mu tak lu­bimy podróżować
Bo w swej pier­wotnej istocie
Jes­teśmy nomadami
Chce­my poz­na­wać in­nych ludzi
No­we miej­sca i rzeczy
Ale ciągle chce­my płynąć dalej
Cza­sami tyl­ko wracając
Do wcześniej poznanych
Ludzi miej­sc rzeczy
Podróżuje­my w głąb dru­giego człowieka
Na­zywając to miłością
Po­tem przestajemy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 29 fiszek • 26 listopada 2012, 15:10

fyrfl directamente desede Madrid

Jes­tem biały papa
Świętości atrapa
Po­sypuj­cie solą ból
Nie wyf­ru­waj­cie po­za ul
Mi­lionem tu przyszliście
Tyl­ko cza­sem nie myślcie
Mo­ja mo­wa wam pros­ta i pojęta
Bądźcie jak cielęta
Po co o ejc i głodzie
Le­piej w ko­loro­wym pochodzie
Śpiewać tańczyć
Kon­formizm pieścić niańczyć
Bo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 listopada 2012, 15:25

Jes­tem po­lic­jantem, lecz pew­ny jes­tem, że nie poz­wo­liłem, uro­bić się, do kon­systen­cji gliny. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 listopada 2012, 11:30

Gówno za gównem. Za gównem gówno. A za tym gównem jeszcze jed­no psińco... Dob­rze myśli­cie! To ty­powy osied­lo­wy traw­nik w Polsce. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 9 listopada 2012, 13:55

Goe­the po­wie­dział: - Tyl­ko człowiek, który pra­cował przez całe życie może mówić, iż praw­dzi­wie żył. 67, to liczba, która mówi nam: - Bądźmy romantyczni. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 listopada 2012, 13:38
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film