fyrfle, teksty z lipca 2015 roku

19 tekstów z lip­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Od pew­nej królo­wej ot­rzy­małem ese­mesa o ta­kiej treści:" By przeżyć pot­rze­ba nam czte­rech uścisków dzien­nie, by zacho­wać zdro­wie ośmiu, by się roz­wi­jać dwu­nas­tu - pisze te­rapeut­ka Vir­gi­nia Sa­tir, lecz nies­te­ty częściej ściskamy [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 9 fiszek • 25 lipca 2015, 12:26

O dzi­wo, ale miłość, która po­zos­ta­je wciąż śle­pa, da­je wi­doki na długą, wspólną, w miarę szczęśliwą przyszłość. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 24 lipca 2015, 12:59

Leśne źródełko.
Tych so­sen żywiczny zdrój - 
Piękno lecznictwo. 

haiku
zebrał 9 fiszek • 23 lipca 2015, 16:50

Wiatr trąbi lilią.
Trzmiel brzmi grzmiąc dzwo­nem mal­wy - 
Czas wirtuozów. 

haiku
zebrał 13 fiszek • 17 lipca 2015, 13:01

Dziękuję Ci za ciepłe słowa zachęty do życia.
To­bie życzę wiat­ru w żag­le spełnienia. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 lipca 2015, 14:45

Pew­ne­go lip­co­wego po­połud­nia pod­le­wałem rośli­ny na działce. Idąc do stud­ni zauważyłem ru­do - brązo­wego mo­tyla, które­go skrzydła opiego­wane były jeszcze ciem­niej­szym brązem kro­pek. Frunął wprost do pięknej żółtej trąby li­liow­ca i tam [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 12 fiszek • 15 lipca 2015, 14:10

Za­jebię Cię! Tak prag­ma­tycznie i raczej wca­le nie czu­le myślała do swo­jego męża mo­ja zna­joma, która wra­cała z pra­cy do do­mu. Przed nią był zasłużony ur­lop. Bez kil­ku­nas­tu dni mam 47 lat, [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 7 fiszek • 14 lipca 2015, 13:29

Ma­rihuana - 
Nar­ko­tyk, luz, zioło, lek - 
Cud ewolucji. 

haiku
zebrał 4 fiszki • 13 lipca 2015, 14:27

Wra­całem do do­mu po pod­le­waniu roślin na działce. Szedłem ale­jami działko­wymi, jak zwyk­le łapiąc poezję ich tworzoną na bieżąco barwą, za­pachem , sma­kiem czy świer­go­tem ko­sa. Na jed­nej z nich leżała porzucona [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 8 fiszek • 12 lipca 2015, 15:16

Po­ran­ny spa­cer spo­tykam dwóch na­mysłow­skich prezesów
Ta­kich trzech jak tych dwóch nie ma kolesiów
Ręka rączkę my­je już od pre­miera Rakowskiego
Na dob­re i złe hen od za­miast te­leran­ka przemówienia Jaruzelskiego
Poin­ty nie będzie bo na tych dwóch he­rosów nie ma kresu 

limeryk
zebrał 3 fiszki • 11 lipca 2015, 16:40
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film