fyrfle, teksty z lipca 2012 roku

4 teksty z lip­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Fyrfl czyszczący komin

Wyob­raź so­bie sa­mot­ność kominów
Wyob­raź so­bie ich za­wis­tną zazdrość
Widzą ty­le na­miętności w parkach
I z ni­kim o tym pogadać
Słyszą ty­le wydzielin społączonych
W krzyk ek­sta­zy ryczących nią alkow
Ek­splo­dujących per­wer­sją i ru­rami kominów
Rwące w niebiosa pełne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 lipca 2012, 16:25

Fyrfl dla sąsiada

Uczyć się nie chciałeś
Jołopem jes­teś to fakt
To cię nie usprawiedliwia
Pra­cować nie chcesz
Boś le­wus i leń
I łat­wiej uszczknąć oj­cu os­ta­tecznie z renty
Te niena­wis­tne spojrzenia
Szep­ty i splunięcia
Ni­by kontestujesz
a tyl­ko nienawidzisz
Niena­widzić nie masz prawa
Na kon­testo­wanie cie zwyczaj­nie nie stać
Większość wyz­nacza wyznaczniki
Kańce kańcof ty farajer
Wot i szto. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 lipca 2012, 19:46

Fyrfl Dom Wariatów

Ty­powa pol­ska rodzina
W śmiszno-smut­nym kraju
Żona-mat­ka gde­ra i gdera
Ta za­raza to też teściowa-wampir
Mąż-oj­ciec ucieka więc w ździwność
Dzieci bo­gate we fo­bie i natręctwa
Czuć swąd fa­sado­wej katolickości
Skołtu­nienie praw­da­mi które już ni­mi nie są
Człowiek więc wil­kiem człowiekowi
Rodzi­na zbioro­wis­kiem psycho-pojebów
Wyr­wać się od choćby
Przez sa­mobójczy zgon
Lub dob­ro­wol­nie do psychuszki
Tak jest było i będzie
Póki my Polacy
Póki tu ka­tolików kraj
I in­nych opiumoidów

(według Mar­ka Ko­ter­skiego,choć po pra­wie 30 latach) 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 20 lipca 2012, 11:59

Fyrfl Moszna spojrzenie drugie

Aza­lie i rododendrony
Tam­te­go ma­ja były
Wyjątko­wo przepiękne
Tak buj­ne i soczys­te w kwiaty
To był raj który nas
Cza­sami nies­te­ty dotyka
Były sar­ny
I za­cieka­wione na­mi zaskrońce
Chciały mówić ra­duj­cie się
Wspa­niałożółty­mi liliami
Ten cud przeminie
Ja tam byłem widziałem
Te nasze [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 lipca 2012, 14:52
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film