fyrfle, teksty z kwietnia 2018 roku

66 tekstów z kwiet­nia 2018 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Kwitnące mniszki
Tłem spa­cerujące­go
Dum­ne­go kota 

haiku
zebrał 4 fiszki • 30 kwietnia 2018, 20:52

mikroopowiadanie dziewięćdziesiate piąte

Z tą muchą, to było tak, że wle­ciała do do­mu ta­ka wiel­ka czar­na i wkurzała swoim bzy­kiem bar­dzo, no to trze­ba było z nią skończyć, a więc zaw­sze to ro­biłem plas­ti­kową packą, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 30 kwietnia 2018, 15:49

mikroopowiadanie dziewięćdziesiąte czwarte

Sie­działa wczes­nym ran­kiem, już po wszel­kich ab­lucjach przy sta­rej zniedołężniałej teściowej i piła kawę ze szwag­rem, który przy­jechał się schro­nić pod ma­mine skrzydła przed życiem i pew­nie przed sobą, i opo­wiadała mu [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 30 kwietnia 2018, 15:35

Ciszę ogrodu
Przer­wał ba­let motyla
Ek­sploz­ja życia

in­sp. Ad­nachiel(Claire de lune) 

haiku
zebrał 4 fiszki • 30 kwietnia 2018, 15:17

Pełnia nad Sołą
Jest ra­dością patrzenia
Którzy miłością 

haiku
zebrał 2 fiszki • 30 kwietnia 2018, 15:11

La­to w kwietniu
Świt dziewiętnaście stopni
Tra­wy bez rosy 

haiku
zebrał 2 fiszki • 30 kwietnia 2018, 10:06

mikroopowiadanie dziewięćdziesiąte trzecie

Ob­serwując bo­gate życie małżeńskie swoich zięciów, wie­czne ich na­rażenie na per­ma­nen­tne fochy ich żon, w ilości około kil­ku do kil­ku­nas­tu dzien­nie, to przyszedł mu do głowy no­wy po­mysł wy­bor­czy dla Pra­wa i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 29 kwietnia 2018, 15:28

Życie gol­gotą
Krzyż za krzyżem więc cho­ciaż
Miałaś dobrą śmierć 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 28 kwietnia 2018, 02:08

mikroopowiadanie dziewiędziesiąte drugie

- Jak my by­dum wyg­lu­nadły przed ludźmi?
- Nie wiem, no co?Ty się ogol, umyj zęby, głowę, uczesz ją, po­za tym, nie sądzę żebyś ty mógł le­piej wyglądać przed ludźmi. 

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 27 kwietnia 2018, 22:19

Czas przes­trzeń ziemia
Wy­pełnione twym życiem
Dob­rem po prostu 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 27 kwietnia 2018, 13:55
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film