fyrfle, teksty z kwietnia 2013 roku

5 tekstów z kwiet­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Fyrfl prawie modlitwa

Wi­taj! Proszę Cię!
Bym nie krzyw­dził słowem,
Mi­miką, uczyn­kiem i zaniedbaniem.

Zno­wu jed­nak będę sobą i zapytam
Po co się mod­li­my do Ciebie,
Sko­ro znasz nasze pragnienia?
Co?
Mam nie od­bierać dzieciar­ni Twojej
Ich zabawek???
Że mam nie klęczeć?
Ten co klęczy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 25 kwietnia 2013, 22:25

Fyrfl Boski

Jes­tem waszym Bogiem
Wy­myśli­liście mnie to jestem
Myśl zais­krzyła słowem
A słowo ciałem się stało
I oto jes­tem wie­czny jak skecze
Równie Bos­kiej Tru­py Mon­thy Pythona
Co po­rabiam teraz
Ano przechadzam się wokół waszych domów
Czy­tam na ich murach
Wzniesionych waszą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 kwietnia 2013, 20:39

Fyrfl osieńnyj wtaroj

Idzie błogosławiona jesień
Praw­da wa­li więc między oczy
Jak pe­nis w spóźnione dziewictwo
I uwal­nia i uświada­mia mi
Kak ja kar­wa nie nawiżu
Wszel­kich ma­tek Teresóf
Po­sypujących solą ból
Piep­rzących w swym nawiedzeniu
Pok­ry­tym szpachlą ni­by miłości
Cierp cierp cierp
Sy­nu Bóg [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 kwietnia 2013, 12:31

Pa­liko­tu na blo­gu pierdło się o wiel­kim związku radziec­kim wszecheuro­py pod berłem naj­kwaśniej­sze­go.Dwadzieścia lat byłem po­lic­jantem i wychodzi jed­nak na mo­je! Traw­ka i al­ko­hol pro­wadzą do tra­giczne­go spus­tosze­nia mózgu. Biorąc pod uwagę na czym do­robił się właści­ciel ruchu, czy­li składu z dziw­nościami i czym nap­rawdę jest ta­jem­niczy wi­rus byłego pre­zia, to można spo­koj­nie rzec, że wiódł śle­py ku­lawe­go, czy­li bim­brow­nik pijanego. 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 4 kwietnia 2013, 13:44

Fyrfl Moszna spojrzenie trzecie

Żółcią brązem i światła bielą
Żołędzie mną marzą pod no­gami się ścieląc
Je­sion pro­si by wer­sem nań zwrócić uwagę
Dąb zaś by ry­mem od­dać je­go powagę

Jej kruczoczar­ne włosy dziś dosłow­nie rozbiegane
Pop­rzez nie dos­trze­gam duszy straszliwą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 3 kwietnia 2013, 13:01
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film