fyrfle, teksty z grudnia 2017 roku

60 tekstów z grud­nia 2017 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Ko­bieto, nie ważne z kim wy­ruszasz, ważne że kim doj­dziesz, a naj­ważniej­sze z kim zajdziesz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 31 grudnia 2017, 23:12

Kto fyr­fle czy­ta, czy­ta Te­go, który go posłał. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 grudnia 2017, 20:19

Ci, co się nawrócą po­siądą Króles­two, ci co się nie nawrócą będą tyl­ko wolni. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 grudnia 2017, 20:05

An­tychryst krąży
Abor­cja L G B T
Bójcie się Pana 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 31 grudnia 2017, 19:00

Ob­si­kujący
Drze­wo przy uli­cy pies
Nieskrępowanie 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 31 grudnia 2017, 18:58

W drodze na mszę
Piękno może na­wet cud
Kwitną pierwiosnki 

haiku
zebrał 2 fiszki • 31 grudnia 2017, 18:57

Wszys­cy jes­teśmy Tomaszami. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 31 grudnia 2017, 18:29

Jed­ni chcą się obudzić, in­ni nie. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 31 grudnia 2017, 18:19

ATAK WENY

Są ta­kie dni w miesiącu,
Że prześla­duje mnie wena
I za­lewa mnie zew­sząd ,
Niczym powódź lub tsunami,
Wszel­ki­mi świński­mi limerykami.

Gdzieś to we mnie
I po­za mną się dzieje,
Że jak złodzieje,
Włamują się w myśli lepieje,
Więc le­piej mi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 grudnia 2017, 22:23

Cze­kać wie­czność, to niedoczekanie.

inspirowane 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 grudnia 2017, 22:18
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film