fyrfle, teksty z czerwca 2017 roku

70 tekstów z czer­wca 2017 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

* * *

A te­raz spo­koj­nie śpisz
Otu­lona za­pacha­mi jaśminu
Smag­liczek i hortensji
Czu­wają nad Tobą buj­ne pom­po­ny pelargonii
Roz­czochra­ne grzyw­ny surfinii
Zagląda też kołysa­ny wiat­rem winobluszcz
Ci­ri też co chwilę prze­rywa sen
I czuj­na spogląda na Ciebie
No i ja ob­serwu­je Twój
Głębo­ki cichy oddech
Wiem że śnisz piękny sen Zosiu 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 29 czerwca 2017, 17:13

Ogórki małosol­ne wy­pełniają życie treścią. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 czerwca 2017, 16:11

Zak­witł pier­wszy kwiat na­giet­ka, ta­kim moc­nym bar­dzo żywym po­marańczem - tak bar­dzo zachęca żeby żyć jak naj­mocniej - dając in­nym słodycz barw życia i sa­memu biorąc jak naj­więcej. Ta­kie to pros­te jest - czy­tać na­turę i być według niej dobrą cho­ciaż chwilą. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 czerwca 2017, 00:30

Księżniczka Mądrości i ja

Upał stwarza możliwości
Sze­roko zak­ro­jonych form wypoczynku
A więc ob­ry­wam Zosi
Strąki grochu
Cza­sem aż w dziewięć słodyczy ziaren
Jeszcze kil­ka owoców po­ziomek i porzeczek
Czer­wo­nych jak truskawki
Które też Jej zerwę
Tak zasileni
Gra­my w rybki
Układa­my puzzle
Ogląda­my sza­lone współczes­ne bajki
Pięknie jest być dziadkiem
Szczęśli­wej księżniczki Mądrości
I to tyle 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 czerwca 2017, 00:03

* * *

Pachnie cud­nie maciejka
A ja so­bie piję wodę
Z ogórków ideal­nie małosolnych
Wcześniej piłem Żywca
Do za­pachu smagliczki
Pat­rzę so­bie leniwie
W bar­dzo chu­dy księżyc
A pe­lar­go­nie o zmierzchu
Mają barwę krwi
Mi­ja ko­lej­ny dzień lata
To nie były dzisiaj
Je­dyne sma­ki zapachy
I na pew­no jeszcze będzie ich mnóstwo
Nim zasnę jutro
I jeszcze sza­leństwa jaskółek
Życie w ra­ju jest...po­doba mi się
I przy­wykłem do wiecznej
Uczty jak za sta­rego dob­re­go Dionizosa
Lub cho­ciaż Gierka 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 czerwca 2017, 01:04

Zak­witła mi pier­wsza li­lia w tym ro­ku w ko­lorze łoso­siowym i pier­wszy na­gietek w ko­lorze po­marańczo­wym, wie­czo­rem zawtórują im kwiaty ma­ciej­ki za­pachem więcej niż marcepanowym. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 czerwca 2017, 21:21

* * *

Leżę
Na­de mną niebo błękitne
W trochę chmur prących na wschód
Chmu­ry nie są burzowymi
A na­wet deszczo­we nie są
Leżę
Ap­li­kuję so­bie do we mnie
Napój
Złocis­tość ar­cyksiążęca sprawia
Że jes­tem ta­kiej jas­ności pełen
Po­woli krys­ta­liczną czys­tością się staje
Leżę więc
Po­nie­działek ot ta­ki zwykły
Jak to w Beskidach
Dziś nig­dzie nie idę
Leżę
O góra idzie do mnie
No dobra
Wstanę po dru­gi kufel 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 czerwca 2017, 21:12

* * *

Pat­rzę jak po­woli spa­dają na ziemię
Białe płat­ki jaśminu
W ilu­minac­jach ze świateł ro­baczków świętojańskich
Jest tak spokojnie
Jest tak cicho
A to jeszcze nie sen
Choć już na pew­no nie dzień
Wiem ze w kom­poście powoli
Zaczy­na się budzić jeż
I nim przyj­dzie burza w og­rodzie gdzieś
Spot­ka­my się
Ja mu po­wiem że "bab­cia śpi na pieniądzach"
On mi że nocą wi­dać więcej 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 czerwca 2017, 23:15

Ale mnie wk ur wi ły ko­sy! O jak mnie wku r wił y!!! 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 czerwca 2017, 13:36

Na frontach dobrej zmiany

Trwa wy­cin­ka Puszczy Białowies­kiej. Po co drze­wa jak mogą być łąki. Po co łąki? Można je za­beto­nować pla­cami do de­filad na cześć. A jak już nic nie będzie, to będzie trwo­ga, a [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 23 czerwca 2017, 11:34
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film