fyrfle, teksty z czerwca 2015 roku

30 tekstów z czer­wca 2015 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Półki ugi­nają się w lodówce od ciężaru bra­ku miłości. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 czerwca 2015, 17:01

Fyr­fl Eryk Andropauzalny

Pe­wien le­karz ze Zdro­ju Świeradowa
Ze czte­ry fa­kul­te­ty - tęga głowa
Roz­je­bał sreb­rne małżeństwo
Poczuł że to męczeństwo
Te­raz dup­czy młod­sze wciąż ot ta­ka ducho­wa odnowa 

limeryk
zebrał 4 fiszki • 29 czerwca 2015, 11:12

16.06.2015r.(drzewa i krzewy)

Nim wyszliśmy za­nurzyć się w te zielo­ne oceany zbóż i dać się na­turze po­nieść na wszys­tkich zmysłach, to mu­sieliśmy przejść przez sad Te­resy i Ja­na, a tu kil­ka­naście arów pięknie rozłożys­tych jabłoni, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 28 czerwca 2015, 08:27

Kil­ka dob­rych słów.
Dob­re słowa są dobrem.
Dob­ro - owoc serc. 

haiku
zebrał 9 fiszek • 27 czerwca 2015, 09:18

Wrażli­wy człowiek w społeczeństwie,
= kwiatu róży w dupie. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 26 czerwca 2015, 15:40

Fyrfleton owczy pęd 1

Złapałem się dzi­siaj na tym, że po­wie­działem, że ko­goś niena­widzę jak psa. To ty­powy przykład ow­cze­go pędu, bo pies jest kwin­te­sen­cją bez­wa­run­ko­wej miłości i nie można go niena­widzić. Człowiek, który niena­widzi psa [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 25 czerwca 2015, 11:41

99,9% ludzi, których spot­kałem i na­dal spo­tykam, próbo­wało i na­dal próbu­je ok­raść mnie, w imię wyższości rac­ji i prawd, których są niewol­ni­kami , a które to każą im kraść. Po­wiadają mi, że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 czerwca 2015, 12:56

Z Poz­na­nia był ów wiel­ki poeta
Ge­nial­ny wiel­ko­pol­ski wierszokleta
We­ny szu­kał w raj­ce py­rek i taczce grziki
Ach ja­kie on wte­dy po­pełniał limeryki
Mal­ta je­go Muzą lecz nie la Valetta 

limeryk
zebrał 4 fiszki • 23 czerwca 2015, 14:03

16.06.2015r.(łąki i zboża)

Li­pa pod którą sie­działem i która ob­da­rowała mnie so­wicie pyłkiem swoich kwiatów, że zaufało mi kil­ka­naście pszczół, mieściła się na niewiel­kiej dzi­kiej łączce. Sie­działem twarzą zwróco­ny do połud­nia, że właści­wie nie wiele [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 22 czerwca 2015, 10:11

Fyrfl przyjaźni którą ocalił internet

Wkurzam się bo zazdrość
Roz­wa­liła tak kwitnącą przyjaźń
Która była wspar­ciem i inspiracją
Szor­stko się z na­mi obchodziła
Ale w tym jej sens i wdzięk
Była zbyt in­tensyw­na i zbyt szczera
Zaczęła być szli­fem dla dwoj­ga diamentów
Lśni­liśmy już [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 czerwca 2015, 12:43
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 16:14fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 16:09fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 15:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

dzisiaj, 14:30fyrfle do­dał no­wy tek­st Trochę op­ty­miz­mu

dzisiaj, 14:26fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzy­nas­te

dzisiaj, 13:06fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VII

wczoraj, 22:28Cris sko­men­to­wał tek­st Czy po­win­niśmy przep­ro­sić, bo [...]

wczoraj, 12:05fyrfle sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

wczoraj, 12:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

wczoraj, 10:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Fotografia VI