fyrfle, teksty z czerwca 2015 roku

30 tekstów z czer­wca 2015 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Półki ugi­nają się w lodówce od ciężaru bra­ku miłości. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 czerwca 2015, 19:01

Fyr­fl Eryk Andropauzalny

Pe­wien le­karz ze Zdro­ju Świeradowa
Ze czte­ry fa­kul­te­ty - tęga głowa
Roz­je­bał sreb­rne małżeństwo
Poczuł że to męczeństwo
Te­raz dup­czy młod­sze wciąż ot ta­ka ducho­wa odnowa 

limeryk
zebrał 4 fiszki • 29 czerwca 2015, 13:12

16.06.2015r.(drzewa i krzewy)

Nim wyszliśmy za­nurzyć się w te zielo­ne oceany zbóż i dać się na­turze po­nieść na wszys­tkich zmysłach, to mu­sieliśmy przejść przez sad Te­resy i Ja­na, a tu kil­ka­naście arów pięknie rozłożys­tych jabłoni, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 28 czerwca 2015, 10:27

Kil­ka dob­rych słów.
Dob­re słowa są dobrem.
Dob­ro - owoc serc. 

haiku
zebrał 9 fiszek • 27 czerwca 2015, 11:18

Wrażli­wy człowiek w społeczeństwie,
= kwiatu róży w dupie. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 26 czerwca 2015, 17:40

Fyrfleton owczy pęd 1

Złapałem się dzi­siaj na tym, że po­wie­działem, że ko­goś niena­widzę jak psa. To ty­powy przykład ow­cze­go pędu, bo pies jest kwin­te­sen­cją bez­wa­run­ko­wej miłości i nie można go niena­widzić. Człowiek, który niena­widzi psa [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 4 fiszki • 25 czerwca 2015, 13:41

99,9% ludzi, których spot­kałem i na­dal spo­tykam, próbo­wało i na­dal próbu­je ok­raść mnie, w imię wyższości rac­ji i prawd, których są niewol­ni­kami , a które to każą im kraść. Po­wiadają mi, że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 czerwca 2015, 14:56

Z Poz­na­nia był ów wiel­ki poeta
Ge­nial­ny wiel­ko­pol­ski wierszokleta
We­ny szu­kał w raj­ce py­rek i taczce grziki
Ach ja­kie on wte­dy po­pełniał limeryki
Mal­ta je­go Muzą lecz nie la Valetta 

limeryk
zebrał 4 fiszki • 23 czerwca 2015, 16:03

16.06.2015r.(łąki i zboża)

Li­pa pod którą sie­działem i która ob­da­rowała mnie so­wicie pyłkiem swoich kwiatów, że zaufało mi kil­ka­naście pszczół, mieściła się na niewiel­kiej dzi­kiej łączce. Sie­działem twarzą zwróco­ny do połud­nia, że właści­wie nie wiele [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 22 czerwca 2015, 12:11

Fyrfl przyjaźni którą ocalił internet

Wkurzam się bo zazdrość
Roz­wa­liła tak kwitnącą przyjaźń
Która była wspar­ciem i inspiracją
Szor­stko się z na­mi obchodziła
Ale w tym jej sens i wdzięk
Była zbyt in­tensyw­na i zbyt szczera
Zaczęła być szli­fem dla dwoj­ga diamentów
Lśni­liśmy już [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 czerwca 2015, 14:43
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 13:31fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 13:30fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:27fyrfle sko­men­to­wał tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 13:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st w ref­lek­sach słońca kos przy­siadł [...]

dzisiaj, 13:20fyrfle do­dał no­wy tek­st 18.06.2019r.  

wczoraj, 20:11yestem sko­men­to­wał tek­st Mój film

wczoraj, 14:57fyrfle sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 13:31piórem2 sko­men­to­wał tek­st Pewna li­cealis­tka z Łomianek Trzy­mała [...]

wczoraj, 13:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Mój film