fyrfle, teksty z czerwca 2013 roku

3 teksty z czer­wca 2013 ro­ku – auto­rem jest fyr­fle.

Fyrfl małżeński szósty

Wiesz tak nap­rawdę nie lu­bię krwi
Tak nap­rawdę pragnę też ciepłych słów
Po praw­dzie też nie lu­bię złośliwości
Wolę gdy de­likat­nie słowem wskażesz drogę
Te ges­ty i słowa po­gar­dy nie są pot­rzeb­ne mi
Ty jed­nak mówisz że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 czerwca 2013, 11:00

Fyrfl Moszna spojrzenie czwarte

Zas­mu­cam dębów ale­je swoim bez­miarem goryczy
Bez nadziei pat­rzę w og­nisty cier­niowy liść
Bez­sprzecznie słońce roz­grze­wa dziś myśli diabła
Uświado­miłem so­bie że nie pragnę nieba
Na­wet nie mam pot­rze­by liźnięcia je­go stóp
Może jed­nak coś się wylęgnie
Tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 czerwca 2013, 07:54

Fyrfl z rocznic

Ten wier­sz jest o praw­dzi­wej prawdzie
Której na imię gaz hel
Której na imię wo­da mgła
Której na imię zdrada
O zdradzie o świ­cie
O zdrajcach
I ich zdradziec­kim uścisku
Ten wier­sz mu­siał powstać
Jest oczy­wis­tom oczywistościom
Jest os­try jak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 czerwca 2013, 13:36
fyrfle

Człowiek.Wiem,że woda życia nie istnieje ale zawsze będę po nią szedł.Polakom chce powiedzieć pracujcie u podstaw.Sam uprawiam Wypierd Człowieczy Kosmiczny w Marzenia Strzeliste.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 14:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Historia ta choć ry­mem [...]

wczoraj, 14:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czym jest miłość? Może [...]

wczoraj, 14:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o egzys­ten­cji

wczoraj, 14:41fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kamień - ot - [...]

wczoraj, 14:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na rin­gu

wczoraj, 13:59fyrfle do­dał no­wy tek­st Plonem spa­ceru Kęp nieza­pomi­najek La­zur na [...]

wczoraj, 13:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Masz pew­ne bra­ki. Bra­ki [...]

wczoraj, 10:52lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Ktoś po­wie­dział nie spot­kałem [...]

wczoraj, 10:25fyrfle do­dał no­wy tek­st PEWNA STA­ROŚĆ

wczoraj, 07:49fyrfle do­dał no­wy tek­st 25.04.2018r.